- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

«Актуальне українознавство»

ФУФ УДПУ [1]

11 червня 2015 року доценти кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Лариса Йовенко, Інна Терешко, Наталія Мамчур були учасниками Міжнародної наукової конференції «Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичні втілення», яка відбулася  в Науково-дослідному інституті українознавства (м. Київ).

Робота конференції здійснювалася у таких напрямках: «Українознавство як царина наукової діяльності», «Вітчизняне і зарубіжне українознавство: наукові набутки й дослідницькі проблеми», «Персоналії в українознавстві», «Освітньо-прикладні аспекти українознавства». Виступили: кандидат історичних наук, директор НДІУ Богдан Галайко, доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ Арсен Зінченко, доктор історичних наук, завідувач відділу джерел з новітньої історії України Інституту археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, член-кореспонден. АН НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ Володимир Баран, канд. філ. наук, завідувач відділу української філології НДІУ Анатолій Ціпко та ін. Учені обговорювали проблеми та перспективи розвитку українознавства, його теоретико-методологічні аспекти, змістові модальності. Також науковці наголосили, що сьогодні надзвичайно важливо в умовах реалізації завдань Болонської угоди захистити національні інтереси нашої держави шляхом підвищення ролі українознавства у системі середньої та вищої освіти України.

ФУФ УДПУ [2]

Учасники конференції схвалили текст ухвали, у якій, серед іншого, наголошується на необхідності впровадження в навчальному процесі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів дисципліни «Українознавство» та збереження спеціальності «Українознавство (історичні, філософські науки)» серед переліку спеціальностей, за якими присвоюється науковий ступінь.