uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

До 95-ї річниці від дня народження В.О.Сухомлинського

Відкрите практичне заняття з методики навчання української літератури за темою «Методичні концепти викладання української літератури у спадщині В. О. Сухомлинського» проведене доцентом кафедри української літератури та українознавства Пархетою Л. П. зі студентами 42, 43 та 44 груп у контексті заходів, присвячених 95-ій річниці від дня народження видатного педагога-гуманіста.

ФУФ УДПУ

На занятті визначено основні константи методичної системи Василя Сухомлинського у викладанні української літератури, зокрема: особливості аналізу художнього твору, система роботи з книжкою, робота з позакласного читання, система письмових робіт.

ФУФ УДПУ

Практичне заняття проводилось на належному науково-методичному рівні, застосовувались прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів, проблемного викладання матеріалу, комплексно використовувались мультимедійні презентації.

ФУФ УДПУ

Студенти виявляли належний рівень знань ,умінь і навичок з теми, підготували й провели цікаві фрагменти уроків, що свідчить про свідоме засвоєння ними виучуваного матеріалу й уміння творчо підходити до поставлених завдань.

ФУФ УДПУ

21.10.2013

uk Українська
X