uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Регіональний науково-методичний семінар

ФУФ УДПУ

27 лютого 2014 року на факультеті в межах діяльності науково-дослідної лабораторії «Театр Слова» відбувся Регіональний науково-методичний семінар «Синергетика рідної мови як вияв людського духу (за Ф. С. Бацевичем)», ініціаторами проведення якого були викладачі кафедри української літератури та українознавства.

ФУФ УДПУ

Напрямами роботи семінару були такі:

  •  Символіко-енергетичне розуміння сутності мови українськими мислителями ХІХ – ХVІ ст. (Г. Сковорода).
  •  Духовна чутність мови в лінгвофілософських і освітніх концепціях ХІХ – ХХ ст. (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, К. Ушинський, В. Сухомлинський, М. Грушевський, В. Сімович, Е. Сепір, Б. Ворф).
  •  Теоантропокосмічна суть мови (О. Лосєв, П. Флоренський, С. Булгаков, К. Кастанеда).
  •  Мова – явище космічне (за П. Мовчаном).

ФУФ УДПУ

Досить цікавими й актуальними з позицій сьогодення були виступи доповідачів, які стосувалися проблеми мовної культури особистості у фольклорній спадщині українського народу, українознавчого аспекту виховання мовної особистості майбутнього вчителя-філолога, специфіки введення риторичних дисциплін у навчально-виховний процес вищої педагогічної школи тощо. Загалом же доповідачі, обговорюючи виступи і підсумовуючи результати роботи семінару, відзначили, що проблема риторичної освіти молоді стоїть наразі досить гостро, але організація і проведення подібних тематичних семінарів дозволить значно поліпшити ситуацію.

ФУФ УДПУ

27.02.2014

uk Українська
X