uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Робота зі студентами

Науково-дослідницька робота студентів у ВНЗ – це одна із важливих форм навчальної діяльності. Це, насамперед, самостійна робота, яка є добровільною за вибором та внутрішньо мотивованою.

ФУФ УДПУ

Залучення студентів до науково-дослідної роботи– це найбільш ефективний метод вироблення в них уміння творчої праці, яка стає необхідним і обов’язковим елементом навчання. Раціонально організована науково-дослідницька діяльність стає підґрунтям для стимулювання і закріплення стійкого інтересу студентів до навчання.

ФУФ УДПУ

Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, здобуває вміння організовувати наукові гуртки та керувати їхньою діяльністю.

17.04.2014

uk Українська
X