uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розклад занять

Денна форма Заочна форма

Зв`язок з адміністратором

Написати

Абітурієнту

Важлива інформація

Новини факультету

Слов’янська мовознавча наука – в Умані

9–10 жовтня 2014 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся розширений Пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України на тему «Історія слов’янських літературних мов: джерела, постаті та ідеї». У засіданні взяли участь члени Наукової координаційної ради та завідувачі, професори мовознавчих кафедр вищих навчальних […]


У зустрічах із науковцями черпаємо нові ідеї

Однією із форм роботи Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру є наукова співпраця з іншими науковими лінгвістичними центрами України, зокрема відділом діалектології Інституту української мови НАН України, відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, діалектологічними центрами: Північноукраїнським – Житомирського державного університету імені І. Франка, Західноподільським – Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені І. Огієнка


uk Українська
X