uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Культурологічний аспект вивчення зарубіжної літератури

Література супроводжує людину впродовж усього життя, розкриваючи перед читачем широкий і різноманітний світ доль героїв, вчинків і ситуацій. Книга є справжнім другом, порадником, може дати ті емоції і настрої, які необхідні у конкретний час. Література вчить відчувати, співпереживати, розвивати власний емоційний світ. А ще – думати.

ФУФ УДПУ

На фото: театралізована вистава твору Е. А. По «Червона маска». Тема практичного заняття «Література доби Романтизму в США». Викладач – канд. філол. наук, доцент Осіпчук Г. В.

Отже, головною метою вивчення зарубіжної літератури у вузах є виховання у студентської молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку, загальнолюдських і національних духовних цінностей.

Нестандартні форми роботи на заняттях із зарубіжної літератури покликані зацікавити студентів, спонукати їх до творчої активної дії. Тобто завдання педагога – створити умови для студентської ініціативи. У такому процесі навчання студенти виступають повноправними учасниками.

ФУФ УДПУ

На фото: інсценізація поеми Е. А. По «Ворон». Тема практичного заняття «Література доби Романтизму в США». Викладач – канд. філол. наук, доцент Осіпчук Г. В.

Гра супроводжує людину впродовж усього існування людства. Студенти – майбутні вчителі світової літератури – вчаться самостійно мислити. Поєднання серйозного аналізу і творчої гри – це шлях до захоплення літературою назавжди.

ФУФ УДПУ

На фото: інсценізація уривку з  роману Вальтера Скотта «Айвенго». Тема практичного заняття «Література доби Романтизму в Англії». Викладач – канд. філол. наук, доцент Осіпчук Г. В.

У сучасній педагогіці «нестандартні заняття» є досить поширеними. Це імпровізований навчальний семінар, що має нестандартну структуру, незвичайний задум і організаційну форму. Саме на таких заняттях реалізується формування гуманістичного світогляду студента як самостійної, творчої особистості, відчуття краси і виразності художнього слова, вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість естетичними смаками, розвиваються творчі здібності та читацька культура.

20.10.2014

uk Українська
X