uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Державна педагогічна практика

ФУФ УДПУ Педагогічна практика є важливою складовою системи професійної підготовки студентів-філологів. Саме вона забезпечує глибше засвоєння теоретичних знань і набутих умінь та навичок, впливає на формування мотиваційної спрямованості на вчительську професію, сприяє загальнопедагогічному й загальнокультурному розвитку особистості студента.

ФУФ УДПУ

Студенти-практиканти повинні бути добре ознайомлені зі змістом і обсягом роботи вчителя, оскільки їм необхідно проводити навчально-виховну роботу з усіх напрямків: планування роботи, проведення уроків, позакласної роботи з предмета, роботи класним керівником, роботи з батьками учнів, соціальними педагогами,  психологами школи.

ФУФ УДПУ

Державна педагогічна практика передбачала виконання студентами і деяких видів дослідницької роботи: проведення уроків української мови та літератури, уроків світової літератури, англійської мови та уроків зі спеціалізацій. Практиканти вивчали психолого-педагогічні особливості  учнівського колективу класу, проводили виховні години, дослідницьку роботу. Діяльність студентів у період практики являє собою міні-модель роботи учителя-професіонала.

ФУФ УДПУ

12, 13 листопада 2014 року на факультеті проводився захист державної педагогічної практики студентів V курсу. Практиканти презентували фрагменти уроків з різних дисциплін, проводили фрагменти виховних годин. Захист практики засвідчив належний рівень фахової підготовки студентів-філологів, формування необхідних умінь та навичок  і  готовність практикантів до діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.

Студенти висловили подяку вчителям-наставникам та керівникам-методистам за надану допомогу та сприяння у проходженні практики.

17.11.2014

uk Українська
X