uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Лінгводидактика: теоретико-методичний аспект вивчення

ФУФ УДПУ

Лінгводидактична освіта – професійно ціннісний і вкрай важливий аспект підготовки майбутнього вчителя-словесника.

ФУФ УДПУ

У рамках роботи науково-методичного центру «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» доктор педагогічних наук, професор Лідія Мамчур провела відкриту лекцію «Науково-методичні дослідження проблем лінгводидактики» для студентів факультету української філології.

ФУФ УДПУ

Творча співдіяльність лектора та студентів виявилася у процесі вивчення лекційного матеріалу і реалізувалася як лекція у формі діалогу з елементами полеміки. Така лекційна форма проведення навчальних занять є продуктивною, передбачає активну участь студентів, скеровану викладачем у чітко визначеному напрямі.

23.02.2015

uk Українська
X