- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

В єдності – сила

ФУФ УДПУ [1]

Східноподільський лінгвокраєзнавчий центр є осередком наукових досліджень у галузі лінгвістики викладачів та студентів Уманського педагогічного університету. Такі центри створені і в інших навчальних закладах, їхня мета – відшуковувати і представляти давні історичні традиції української мови, фіксувати їх, простежувати тяглість у часі й просторі, демонструвати розмаїття і багатство мови, що пульсує повнокровним життям  у говірці.

Дуже почесно, що наукові здобутки Східноподільського  лінгвокраєзнавчого центру, очільником якого є  Т. М. Тищенко,  високо оцінено науковими співробітниками Відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України,  де діалектологія та історія української мови є провідними напрямками наукових досліджень.

ФУФ УДПУ [2]

У рамках Міжнародної наукової конференції «Пам’ятки української мови: жанри і стилі. Діалект і пам’ятка» в стінах історичної будівлі Наукового товариства імені Шевченка було підписано угоди про співпрацю Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру з Відділом української мови названої академічної установи – завідувач відділу Н. В. Хобзей.

ФУФ УДПУ [3]

Крім того, було продовжено угоди про співпрацю з  діалектологічними центрами, що діють у Житомирському педагогічному університеті імені І. Франка (керівник – доц. Г. І. Гримашевич) та Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка (керівник – проф. Н. Д. Коваленко).

ФУФ УДПУ [4]

Наукова діяльність Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру та співпраця не обмежена тільки студіями з діалектології та історії мови: наше завдання – утверджувати престиж рідної мови, розкривати усі грані її вияву і функціонування від найдавніших часів до сьогодення. У центрі діє кілька секцій, де кожен може презентувати результати власних наукових зацікавлень. Тому запрошуємо всіх – студентів і викладачів, усіх, хто любить і прагне вивчати українську мову, до співпраці.