uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Міжвузівський вебінар «Урок української мови: історія і сучасність»

16 листопада 2016 року відбувся Міжвузівський вебінар «Урок української мови: історія і сучасність». Організаторами наукового заходу виступили Науково-методичний центр «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» і кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Дієва академічна співпраця між установами здійснюється в аспекті актуальних лінгводидактичних проблем ‒ розвиток національно свідомої особистості учня, студента, педагога, формування академічної культури майбутнього вчителя-філолога, становлення фахівця-дослідника.

ФУФ УДПУ

Нині суспільство України потребує змін стратегії й тактики мовної освіти і спонукає науковців, викладачів, учителів-практиків до пошуку ефективних шляхів удосконалення процесу навчання української мови в основній школі. Сучасний зміст мовної освіти спрямований на створення оптимальних умов підвищення ефективності навчально-виховного процесу задля формування освіченої, креативної, самодостатньої, духовно багатої мовної особистості учня, розвитку його природних здібностей, реалізації власного пізнавально-творчого потенціалу.

ФУФ УДПУ

Саме з урахуванням цього у межах роботи Міжвузівського вебінару було порушено важливий аспект висвітлення особливостей, характерних ознак сучасного уроку як високоефективної організаційної форми навчання української мови. Координаторами Міжвузівського семінару виступили доктор педагогічних наук, професор Семеног О.М. і доктор педагогічних наук, доцент Кучеренко І.А.

ФУФ УДПУ

 Основні напрями вебінару:

  1. Ґенеза класно-урочної форми організації навчального процесу.
  2. Урок української мови ‒ основна форма мовного навчання в загальноосвітній школі.
  3. Лінгводидактичні класифікації уроків української мови.
  4. Концептуальна система сучасних уроків рідної мови.
  5. Навчально-методичні посібники щодо уроку української мови О. Біляєва, М. Пентилюк, І. Кучеренко, О. Семеног.

Окремим аспектом роботи вебінару була презентація науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора Олени Миколаївни Семеног: «Етнолінгвістична культура вчителя» (О. Семеног), «Мова наша калинова» (співавтор ‒ О. Семеног, керівник проекту ‒ Л. Мацько), «Урок української мови у вимірах педагогічної дії» (О. Семеног), «Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання та моніторинг якості» (автори ‒ О. Семеног, Н. Громова, М. Ячменик, О. Кулікова) та ін.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

У Сумському державному педагогічному університет імені А. С. Макаренка доктор педагогічних наук, професор Семеног О. М. презентувала факультет української філології, центр «Формування національно-мовної особистості в  умовах неперервної освіти» і науково-методичні праці доктора педагогічних наук, професора Мамчур Л. І. («Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи», «Лінгводидактична спадщина В. Сухомлинського», «Основи мовної комунікації») і доктора педагогічних наук, доцента Кучеренко І. А. «Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі», «Вивчення стилістики у старшій школі», «Українська мова. Практикум з формування комунікативної компетентності».

Вебінар відзначився новизною форми проведення, мобільністю і практичним значенням для викладачів і студентів.

21.11.2016

uk Українська
X