uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Угода про співпрацю

7 грудня 2016 року під час Міжнародної наукової конференції «Слов’янська фразеологія в синхронії та діахронії», що відбувалася в рамках Слов’янських зустрічей у м. Гомелі (Республіка Білорусь), було підписано угоду про співпрацю між Східноподільським лінгвокраєзнавчим центром Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Науково-дослідним інститутом історії та культури східнослов’янських народів при Гомельському державному університеті імені Франциска Скорини.

ФУФ УДПУ

Від української сторони угоду підписав кандидат філологічних наук, доцент Василь Денисюк, а від білоруської – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри білоруської мови та очільник Інституту Олександра Станкевич.

ФУФ УДПУ

Укладена угода відкриває можливості для активного професійного і наукового співробітництва; спільних освітніх, наукових і науково-дослідних проектів; спільної видавничої діяльності; обміну вченими і професорсько-викладацьким складом; обміну програмами, а також науковою літературою, підручниками та іншими матеріалами.

12.12.2016

uk Українська
X