uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Відкрите заняття

26 квітня 2017 року на факультеті української філології кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Поліщук Леся Борисівна провела відкрите заняття з історії зарубіжної літератури на тему «Література доби Відродження. Епоха Відродження в Англії, Франції. Вільям Шекспір – геній епохи Ренесансу».

ФУФ УДПУ

Завдання, запропоновані Лесею Борисівною на занятті, були спрямовані на формування у студентів професійних компетентностей, на розвиток у них асоціативного мислення.

ФУФ УДПУ

Протягом заняття викладач спонукав студентів до аргументованого висловлення думок. У процесі дискусії вони мали можливість презентувати своє ставлення до проблем, відображених у творах, усвідомити значущість ідейного змісту доробку авторів доби Відродження, що базується на загальнолюдських духовних цінностях.

ФУФ УДПУ

Аналіз творчості Вільяма Шекспіра здійснювався за схемою, запропоноваю викладачем. Визначено особливості драматургії  В. Шекспіра.

ФУФ УДПУ

Упродовж заняття студенти вдосконалювали навички роботи з текстом, здійснювали його комплексний аналіз, виокремлювали головне у трагедії «Ромео і Джульєтта», формували вміння аргументувати свої твердження.

ФУФ УДПУ

На занятті активно використовувались технічні засоби навчання, що сприяло візуалізації художнього матеріалу.

ФУФ УДПУ

Заняття відвідали завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Л. Ю. та викладачі кафедри.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

28.04.2017

uk Українська
X