uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

До уваги студентів ОС «МАГІСТР»

Шановні студенти факультету української філології!

Вітаємо Вас із вступом і нагадуємо про необхідність здійснення оплати за навчання для тих, хто вступив на контрактну форму.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МАГІСТР

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА/ЗАОЧНА

оплата здійснюється з 20.08.2017 року.

Копії квитанцій про оплату надсилати на електронну адресу Ревука Юрія Олексійовича: george78@it-tim.net, тел. 096-48-56-044,

або диспетчерів деканату факультету української філології:

Галянт Лариса Олександрівна (денне відділення), тел. 096-910-00-71; Мельник Анна Валеріївна (заочне відділення), тел. 097-437-532;

e-mail: ukr_filolog@ukr.net.

Загальна вартість освітньої послуги за рік навчання становить 8700,00 (вісім тисяч сімсот) гривень.
Загальна вартість освітньої послуги за один семестр становить 4350,00 (чотири тисячі триста п’ятдесят) гривень.
Реквізити

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини:

МФО 820172 ЄДРПОУ 02125639

р/р № 31251252104420

код надходження 25010100 УДКСУ в Черкаській області.

Вказати: прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, форма навчання (денна, заочна).

Факультет ‒ української філології.

Курс ‒ I (перший), група (перша, магістр).

Форма навчання ‒ денна або заочна.

21.08.2017

uk Українська
X