uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Випуск збірників

За результатами наукової роботи викладачів та студентів кафедрою української мови та методики її навчання підготовлено до друку та видано 16-ий випуск збірника наукових праць студентів-філологів «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики», 6-ий випуск «Наукового часопису Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру»

Актуальні проблеми лексикології, лексикографії, граматики, історії мови, діалектології, ономастики тощо репрезентовано у 19-му випуску збірника наукових праць «Філологічний часопис».

23.09.2017

uk Українська
X