uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

ВІТАЄМО З ПОПЕРЕДНІМ ЗАХИСТОМ

26 жовтня 2017 року на спільному засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту і кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання на базі науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» відбувся попередній захист докторської дисертації Йовенко Лариси Іванівни на тему: «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Кузь Володимир Григорович. Рецензенти роботи: доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович; доктор педагогічних наук, професор Кочубей Тетяна Дмитрівна; доктор педагогічних наук, доцент Кирдан Олена Леонідівна.


Вітаємо Ларису Іванівну та її наукового консультанта, Володимира Григоровича, з цією подією! Бажаємо подальших успіхів на науковій ниві та успішного захисту докторської дисертації у спеціалізованій вченій раді!

26.10.2017

uk Українська
X