uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: Історія, сьогодення, перспективи»

  29 – 30 листопада 2017 року на факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи», яку організувала та провела кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент, Ріднева Л. Ю.), співорганізатором виступила кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент  Мельник Т. М.).

У конференції взяли участь науковці та аспіранти Інституту мовознавства імені О. О. Потебні, м. Київ та представники професорсько-викладацького складу               6-ти вищих навчальних закладів України: Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Хмельницького національного університету, Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, Київського національного лінгвістичного університету; дослідники 3-х коледжів: Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т. Г. Шевченка, Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва, Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу та шкіл міста Умані, Уманського району Черкаської області та шкіл Вінницької області.

У цьому році до участі у конференції долучилися представники закордонних наукових установ та навчальних закладів: Інституту літературознавства імені Янки Купали Національної академії наук Республіки Білорусь (Новік Г. Ю. – аспірант, магістра філологічних наук), Єлецького державного університету імені І.  А. Буніна (Свірідова Т. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри мовознавства і документознавства), Інституту вивчення польської літератури ім. Іринеуша Опацького; філологічного факультету Сілезького університету, м. Катовіце, Польща (Даріуш Ротт – доктор гуманітарних наук, професор).

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

В ухвалі конференції було відзначено високий науковий рівень доповідей, практичне значення наукових розробок, їх актуальність для сьогодення.

 

01.12.2017

uk Українська
X