Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Культурологія (Українознавство)

У період з 4 по 6 червня 2018 року на факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працювала експертна комісія, затверджена наказом МОН України (№705-л від 15. 05. 2018 р.) «Про проведення акредитаційної експертизи» у складі головуючої Герчанівської Поліни Евальдівни – завідувача кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктора культурології, професора та Дмитренка Миколи Костянтиновича – провідного наукового співробітника відділу української та зарубіжної фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктора філологічних наук, професора.

(більше…)

Read More