ЕКВАТОР… ПАРАЛЕЛІ ТА МЕРИДІАНИ…

Ні, ні!!! Це не географія.

Це теперішні вже третьокурсники факультету української філології (куратори Тищенко Т.М. та Дуденко О.В.) святкують студентський екватор, згадуючи паралелі і меридіани попередніх двох навчальних років:

  • як прийшли несміливими первачками і як цього літа працювали в громадській приймальній, уже допомагаючи таким, якими були самі два роки тому;

(більше…)

Read More

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З УНІВЕРСИТЕТОМ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША

Навчання на факультеті української філології в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціалізацією «Польська мова» має багато переваг.

Фото 1. Студенти відвідують архітектурні пам’ятки польського народу – Архікатедральну базиліку Святої Родини.

Одна із них – це паралельне навчання за Програмою білатеральних (паралельних) дипломів в Університеті гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша (м. Ченстохово, Республіка Польща).

(більше…)

Read More

РЕЙТИНГОВИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ У 2018 РОЦІ

Під час вступної кампанії 2018 року вступ абітурієнтів до закладів вищої освіти України відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 7, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається порядок вибору конкурсів у вищих навчальних закладах, у яких вступник братиме участь. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Пріоритетність застосовується під час зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням. (більше…)

Read More

2018-й – РІК УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИК

Як не прикро, але сьогодення української мови в Україні рясніє численними покручами. Кому, як не лінгвістам, судилося завжди стояти на сторожі Слова. А для цього потрібно бути не просто сучасником мовного розвитку і знати умовні правила. Передусім необхідно знати витоки мови, її історію.

Непростою була доля української мови. З легкої руки відомого російського науковця М. Ломоносова українську мову було кваліфіковано як «малорусское наречие великорусского языка», наслідки чого відчутні в суспільній свідомості Європи й донині. І це незважаючи на те, що в Україні вже були граматики, підготовлені учнями Львівської братської школи (1591), Лаврентієм Зизанієм (1596), Мелетієм Смотрицьким (1619), щоправда, вони значною мірою тлумачили граматику церковнослов’янської мови (хай і української редакції!).

(більше…)

Read More

Програми подвійного диплома в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Входження України до європейського культурного простору відкриває перед українськими студентами широкі перспективи: можливість навчатися в навчальних закладах Європи, отримати диплом європейського зразка та неоціненний досвід. На жаль, для громадян України більшість ВНЗ Європи пропонують лише платне навчання, або, якщо навчання безкоштовне, як у Німеччині, то досить високі вимоги до матеріального стану абітурієнта (Наприклад, у тій же Німеччині існує вимога мати на рахунку 9000$ для реалізації права безкоштовно навчатися в країні).

(більше…)

Read More