uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури та методик їх викладання

Відповідно до встановленого регламенту Конкурсу основні положення та результати наукових досліджень конкурсанти презентували на підсумковій науково-практичній конференції за трьома секціями.

Галузева конкурсна комісія секції «українська мова» у складі: к. філол. н., проф. кафедри української мови НПУ М. П. Драгоманова Н. П. Гальони, завідувача відділу граматики Інституту української мови НАН Українид. філол. н., проф. К. Г. Городенської, завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, д. філол. н., проф. А. К. Мойсієнка, д. філол. н., проф. кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара В. В. Корольової, декана факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, д. філол. н., проф. В. П. Олексенка, завідувача кафедри української мови та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини, к. філол. н., доц. В. В. Розгон, д. філол. н., проф. кафедри української мови та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини О. Ю. Зелінської,   к. філол. н., доц. кафедри української мови та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини В. В. Денисюка на чолі із головою – завідувачем кафедри української філології ХНУ, д. філол. н., проф. М. М. Торчинським з повагою і розумінням ставилися до студентів, сприяли науковій дискусії, стимулювали інтерес до пошукової роботи, підтримували висловлення наукової позиції кожного конкурсанта, схвалювали дослідницьку ініціативу.

Проте перед кожним членом галузевої комісії стояло непросте завдання – із 57 студентських наукових робіт визначити претендентів на перемогу (список запрошених налічує 16 осіб) відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 18 квітня 2017 року № 605.

Члени галузевої конкурсної комісії з української літератури: завідувач відділу фольклористики ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, д. філол. н., проф. М. К. Дмитренко, завідувач кафедри української літератури НПУ імені М. П. Драгоманова, д. філол. н., проф. В. Ф. Погребенник, декан філологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, к. філол. н., доц. О. М. Свириденко, к. філол. н., доц. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання УДПУ імені Павла Тичини Т. В. Лопушан, к. пед. н., доц. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання УДПУ імені Павла Тичини О. О. Циганок   на чолі із завідувачем кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, к. філол. н., доц. Т. М. Шаровою з усією уважністю та ретельністю рецензували надіслані наукові роботи, в цілому відзначивши їх належний рівень (за рейтинговим списком – 28 робіт). Авторів найкращих робіт (а членами журі таких визначено 7) було запрошено до публічного захисту на науково-практичну конференцію. Прикметно, що студенти представляли престижні навчальні заклади з різних регіонів України.

Захист відбувався у позитивній демократичній атмосфері, присутні активно ставили проблемні питання доповідачам, панувала форма «живої» дискусії. Секція української літератури мала змогу забезпечити участь конкурсантів із використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції, а саме: доповіді-презентації студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії з методики викладання української мови та літератури у складі: завідувача кафедри української мови ЦДПУ імені Володимира Винниченка, к. філол. н., проф. С. Л. Ковтюх, д. пед. н., проф. кафедри української мови та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини В. О. Коваль, д. пед. н., доц. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання УДПУ імені Павла Тичини Л. ВНоваківської на чолі із завідувачем кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, д. пед. н., проф. О. М. Семеног за результатами 16 рецензованих робіт до захисту запросили п’ять доповідачів.

У цілому на членів журі справили позитивне враження концепції представлених студентських наукових розвідок, а також уміння конкурсантів ведення дискусії, їхня активна участь у процесі обговорення методології досліджень та практичної реалізації експериментальних розробок. Тому робота секції була визнана плідною та результативною.

Всеукраїнський конкурс засвідчив широку географію заявлених студентських наукових робіт. Всього до УДПУ імені Павла Тичини надійшла 101 робота від 112 авторів із 55 закладів вищої освіти, що охоплює понад 50 регіонів, від Львова, Хмельницького, Дрогобича до Києва, Запоріжжя, Сум, Херсона, Миколаєва, Дніпра та ін.  У списку запрошених – конкурсанти із близько 30 закладів вищої освіти.

На підставі відкритого обговорення наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія серед претендентів на нагородження визнала також студентів факультету української філології УДПУ імені Павла Тичини. Дипломом ІІ ступеня відзначені О. В. Гембарук (секція «українська мова», науковий керівник – к. філол. н., доц. І. С. Гонца), І. І. Задворська (секція «методика викладання української мови, літератури», науковий керівник – к. пед. н., доц. К. А. Маслюк), Дипломом ІІІ ступеня нагороджений В. І. Шукайло (секція «українська література», науковий керівник – к. пед. н., доц. М. С. Павленко.

Під час урочистого нагородження координатор Конкурсу, заступник декана з наукової роботи факультету української філології, к. філол. н., доц. І. І. Коломієць висловила слова щирої вдячності колегам з інших навчальних закладів за якісну підготовку студентів, оригінальність їхніх наукових пошуків та ідей. Наголосила на тому, що конкурсанти як майбутні філологи, вчителі-словесники, студенти непрофільних закладів вищої освіти задекларували утвердження державного статусу української мови, популяризацію та піднесення її престижу серед молодого покоління. Побажала їм подальших успіхів, творчого натхнення, наукових дискусій та невпинного ентузіазму.

У підсумковому слові призери – гості нашого університету – висловили спільну думку, що Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури з методикою їх викладання сприяв розвитку вітчизняної філологічної та педагогічної  науки та приніс багато позитивних емоцій, вражень, нових знайомств і перемог!

 

09.04.2019

uk Українська
X