Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк
  Поділитися новиною
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас 19 травня 2016 року взяти участь

  У Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

  «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

  Напрями роботи конференції:

  1. Розвиток національно-мовної особистості: ретроспективний огляд і сучасний стан.
  2. Компетентнісний підхід до мовно-літературної освіти.
  3. Пріоритетні напрями сучасної лінгвістики.
  4. Культуромовні особливості фонетичного, лексичного, граматичного рівнів української мови.
  5. Традиції та інноватика вітчизняної і зарубіжної лінгводидактики.

  Оргкомітет конференції планує надрукувати збірник тез доповідей. Термін подання тез – до 10 травня 2016 року.

  Вимоги до оформлення тез:

  Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word. Сторінки не нумеруються. У текстовому варіанті тез необхідно зазначити такі елементи: Прізвище та ім’я автора(ів). Посада, вчене звання, місце роботи. УДК. Назва тез. Література друкується в кінці статті за абеткою. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Дотримуйтеся встановлених вимог  міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і Бюлетеня ВАК України. – № 3. – 2008 щодо оформлення літературних джерел. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції (Шевченко_Тези.doc.). За бажанням учасника конференції наукова стаття може бути опублікована у збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  Контактні телефони:

  (04744) 3-05-88 факультет української філології

  (098) 875-40-50 Мамчур Лідія Іванівна

  (068) 794-85-73 Кучеренко Ірина Анатоліївна.

  Оргкомітет

  " data-title="Інформаційний лист">

  Інформаційний лист

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас 19 травня 2016 року взяти участь

  У Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

  «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

  Напрями роботи конференції:

  1. Розвиток національно-мовної особистості: ретроспективний огляд і сучасний стан.
  2. Компетентнісний підхід до мовно-літературної освіти.
  3. Пріоритетні напрями сучасної лінгвістики.
  4. Культуромовні особливості фонетичного, лексичного, граматичного рівнів української мови.
  5. Традиції та інноватика вітчизняної і зарубіжної лінгводидактики.

  Оргкомітет конференції планує надрукувати збірник тез доповідей. Термін подання тез – до 10 травня 2016 року.

  Вимоги до оформлення тез:

  Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word. Сторінки не нумеруються. У текстовому варіанті тез необхідно зазначити такі елементи: Прізвище та ім’я автора(ів). Посада, вчене звання, місце роботи. УДК. Назва тез. Література друкується в кінці статті за абеткою. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Дотримуйтеся встановлених вимог  міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і Бюлетеня ВАК України. – № 3. – 2008 щодо оформлення літературних джерел. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції (Шевченко_Тези.doc.). За бажанням учасника конференції наукова стаття може бути опублікована у збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  Контактні телефони:

  (04744) 3-05-88 факультет української філології

  (098) 875-40-50 Мамчур Лідія Іванівна

  (068) 794-85-73 Кучеренко Ірина Анатоліївна.

  Оргкомітет

  13.04.2016

  Переглядів 44