- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Інновації в освіті

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп’ютерному супроводу професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються навчальні і тестуючі програми з різних дисциплін.

ФУФ УДПУ [1]

Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але й успішність. Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному студентові незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль, бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання й оцінювати свої можливості.

Електронний підручник  «Сучасна українська літературна мова з практикумом» має сучасний дизайн і відповідає ергономічним вимогам до комп’ютерних засобів навчання.

Перше, це можливість включати в неї сучасні (у тому числі мультимедійні) способи подання інформації у вигляді навчальних програм, що використовують у тому числі засоби анімації. Друге, можливість включати інтерактивні засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і для самоперевірки, і третє, при сьогоднішньому складному стані з підручниками електронну версію легко “скинути” на диск або флешку і користуватися ним на домашньому комп’ютері.

ФУФ УДПУ [2]

Якщо при цьому посібник покласти на сервер, то до нього може бути забезпечений необмежений доступ. Студенти починають одержувати задоволення від самого процесу навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів. Цьому сприяє і той факт, що при застосуванні інформаційних технологій на заняттях з української мови комп’ютеру на час передані окремі функції викладача. А комп’ютер може виступити в ролі терплячого педагога-репетитора, що здатний показати помилку і повторювати завдання знову і знову.

У представленому електронному посібнику текст легко читається, має відповідний фон та поля. Інформація підкріплюється графіками та схемами. На початку кожного розділу відкривається короткий зміст і загальні відомості.

Тести для самоперевірки розміщені в кінці кожного параграфа і містять по 5-7 питань на 1 сторінку тексту навчального посібника. Також посібник включає список обов’язкових і додаткових джерел інформації та іменний покажчик, слова в якому виділені синім кольором і  в тексті спливають як підказка, що є дуже зручним під час використання. І оскільки інформація відображається відразу в матеріалі, який переглядається, це стимулює якісніший та швидший аналіз поданих даних.