- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Календар вступу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на перший курс освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення з 24 червня до 6 липня 2021 року
Консультація 29 червня та 6 липня 2021 року о 12.00 год.
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, складати вступні іспити та співбесіди о 18.00 годині 16 липня 2021 року
Закінчення строку реєстрації електронних кабінетів о 18.00 годині  23 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів складених з 1 по 13 липня о 18.00 годині

23 липня 2021року

Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів (для участі у конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення) 1 липня до 13 липня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів (для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб) 14 липня до 23 липня 2021 року
Строки проведення співбесід 17 липня до 19 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (вступ за результатами співбесіди) до 12 години

20 липня 2021 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 28 липня 2021 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині

02 серпня 2021 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (відкриті та фіксовані (закриті) пропозиції) (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 12 годині

14 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 16.00 год. 09 серпня 2021 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 16 серпня 2021 року

  

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на основі освітнього ступеня молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

23 липня 2021 року

Строки проведення університетом вступних випробувань з 24 липня по 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (державне замовлення) 02 серпня 2021 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 13 годині

06 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 17 годині

06 серпня 2021 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 13 годині

11 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 09 серпня 2021 року

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб –

до 13 серпня 2021 року

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного  іспиту з іноземної мови 11 травня по 18.00 год. 03 червня 2021 року
Прийом заяв та документів від осіб, які мають спеціальні права і вступають на основі вступних іспитів 22 червня по 25 червня

2021 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (проведення вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право відповідно до цих Правил) 30 червня 2021 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про освіту 1 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

23 липня 2021 року

Строки проведення університетом вступних фахових випробувань з 19 по 30 липня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (державне замовлення) не пізніше 02 серпня 2021 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині

7 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

9 серпня 2021 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

13 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 17.00 год. 12 серпня  2021 року

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення   – до 16 серпня 2021 року

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу (додатковий набір) на перший курс на ступінь молодшого бакалавра, бакалавра:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 8 жовтня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, вступні іспити та співбесіди що проводить університет о 12.00 годині

15 жовтня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, о 12.00 годині

15 жовтня 2021 року

Строки проведення університетом вступних випробувань, співбесід 18 по 23 жовтня

2021 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб до 12 години

25 жовтня 2021 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

29 жовтня 2021 року

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – до 1 листопада 2021 року

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу (додатковий набір) на перший курс, у тому числі на другий курс (добір на вільні вакантні місця) за ступенем магістр на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 8 жовтня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів о 12.00 годині

15 жовтня 2021 року

Строки проведення університетом вступних випробувань 18 по 23 жовтня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12 години

25 жовтня 2021 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

29 жовтня 2021 року

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – до 1 листопада 2021 року