- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Ляльковий театр як форма реалізації творчості студентів

ФУФ УДПУ [1]

Студенти  факультету української філології спеціалізації «російська мова» (викладач – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та слов’янських мов Ріднева Л. Ю.) досліджують фольклорні джерела, витоки формування літературної мови. Закріплюють свої знання на заняттях з російської усної народної творчості з використанням інтерактивних технологій, зокрема через звернення до традиційної форми народного театру лялькарів.

ФУФ УДПУ [2]

ФУФ УДПУ [3]