- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Майстер-клас «Народна іграшка»

Народна іграшка належить до унікальних явищ культури. Вона є предметом дитячої гри, засобом виховання та розвитку дитини, об’єктом творчості, реліктом культу, декоративною оздобою, сувеніром. Це передусім витвір народного мистецтва, пам’ять етносу, що має складну архітектоніку і глибоке символічне значення.

[1]

Оволодіння студентами ляльковим мистецтвом має важливе значення у педагогічній діяльності. Воно допоможе майбутнім педагогам сформувати у собі та своїх вихованців кращі моральні якості, світлі почуття, високі прагнення душі. До того ж, студенти не лише майбутні педагоги, а й майбутні батьки. Таким чином, формуватимуть у власних дітей національно-патріотичні почуття – гордість за приналежність до українського етносу, пошанне ставлення до його традицій, обрядів, звичаїв, збагачуватимуть дітей інтелектуально та емоційно. Виготовлення студентом іграшки власноруч сприяє розвитку трудових умінь і навичок, художньо-естетичних смаків, формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості, вихованню поваги до національної культури.

[2]

Мета гуртка «Народна іграшка» – доповнити набуті знання про народну іграшку, навчити студентів практичним навичкам виготовлення народної ляльки-мотанки

Завдання гуртка:

[3]

Керівники:  доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Йовенко Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Осіпенко Наталія Сергіївна.