Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк
  Поділитися новиною
  ФУФ УДПУЗгідно з угодою про наукову (науково-методичну) співпрацю, викладачі, студенти, магістранти, аспіранти філологічних факультетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка активно ініціюють спільні наукові, методичні, виховні заходи з проблем розвитку і саморозвитку культуромовної особистості майбутнього вчителя-словесника.

  ФУФ УДПУ25 – 26 лютого 2016 р. до Міжнародного дня рідної мови, 160-річчя від дня народження І. Я. Франка на факультеті української філології за участю доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Сумського державного університету імені А. С. Макаренка Семеног Олени Миколаївни теж відбулися практико орієнтовані і корисні для учасників заходи: для студентів і магістрантів – майстер-класи з етнолінгвістики і риторики, презентації посібників, для викладачів – круглий стіл і розширене засідання кафедри та науково-дослідної лабораторії.

  ФУФ УДПУМагістрантів Баджурак Світлану, Бенчак Олесю, Комар Тетяну, Капелісту Наталію, Федорович Світлану, Цибульську Наталію заполонили фрагменти з книг «Мова наша – українська», «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», використані у майстер-клас, який проводила Семеног О. М. Молоді дослідники поглибили знання з історії мови, сучасного українського та світового мовознавства, опанували технології дослідницького навчання з методики викладання українознавства у вищій школі. Байду Валентину, Волочай Євгенію, Калюженко Інну, Мельниченко Олену, Орленко Вікторію, Федорову Ольгу, Цибулько Альону, Швед Марію (5 курс), які готували в цей день тему «Письменники-вісімдесятники в українській літературі. Київська школа» з курсу української літератури ХХ століття, зацікавила дискусія із Семеног Оленою Миколаївною про текст, герменевтику тексту, технологію роботи із художнім і науковим текстом.

  ФУФ УДПУСтуденти 3 курсу Дзісь Аліна, Кулик Ілона, Мартусенко Анатасія, Дудник Юлія, Копійка Анастасія, Милова Людмила, Мідзяновська Анна, Павлій Каміла провели спільно із О. М. Семеног бінарне заняття з методики навчання української літератури на тему «Методика аналізу художнього твору». Заняття відбувалося в аудиторії з риторики, тож Олена Миколаївна привернула увагу присутніх і до культурних концептів у текстах давньогрецьких авторів, що дозволяє глибше усвідомити, осмислити, відчути виховний, філософсько-світоглядний потенціал рідного слова, його вагомість у житті людини і суспільства. У цьому контексті зростає роль культури читання, мета якого – уміння здійснювати критичний аналіз тексту. Доцільне застосування герменевтичного підходу сприяє формуванню умінь використовувати мовні, перекладацькі та соціокультурні знання та навички у процесі читання, перекладу та інтерпретації оригінальних текстів.

  ФУФ УДПУЗустрічі зі студентами факультету української філології відзначалася новизною, мобільністю і практичним значенням, оскільки є цінною комунікативною взаємодією молоді з провідними науковцями сучасності.

  ФУФ УДПУНа базі науково-методичного центру «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» відбувся круглий стіл за участю керівника Центру, докторів педагогічних наук, професорів Лідії Іванівни Мамчур, Олени Миколаївни Семеног, Ірини Анатоліївни Кучеренко, кандидата педагогічних наук, доцента Інни Григорівни Терешко, старшого викладача Оксани Олександрівни Циганок, студентів факультету української філології. Під час зустрічі було обговорено низку актуальних питань у галузі лінгводидактики, проаналізовано книги для вищої та загальноосвітньої школи, у тому числі посібник «Мова наша – українська», що виданий колективом авторів за редакцією академіка НАПН України Л. І. Мацько, співавтором якого є і шанована гостя, посібники 2015 року видання: «Урок української мови у вимірах педагогічної дії» (автор – О. М. Семеног), «Медіакультура вчителя-словесника» (автори – Олена Семеног, Марина Ячменик), «Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід» (автори – Олена Семеног, Ольга Фаст), презентовано колективну монографію викладачів Сумського педагогічного університету «Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання та моніторинг якості» (автори – Олена Семеног, Наталія Громова, Марина Ячменик, Олена Кулікова).

  ФУФ УДПУНа розширеному засіданні кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю», де були присутні к.п.н., професор, зав. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Сивачук Н. П., кандидати наук, доценти Терешко І. Г., Гончарук В. А., Козинський Л. В., член Спілки майстрів України Мамчур Н. С., член Спілки письменників України Павленко М. С., старший викладач Циганок О. О., викладачі Кириченко В. Г., Санівський О. М., Денисюк О. Ю., Яремчук В. В., Хлівна Т. О., Антонова О. Я., Олена Миколаївна Семеног представила науково-методичний доробок кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України із проблем розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності, формування мовнокомунікативної, текстової, жанрово-стилістичної, термінологічної, лексикографічної культури фахівця, організації науково-дослідної роботи, педагогічної практики майбутніх учителів, викладачів риторики, української мови, українознавства.

  ФУФ УДПУУ зацікавленій розмові фахівці переконливо довели, що ефективність занять у вищій і загальноосвітній школі значною мірою залежить від режисури педагогічної дії вчителя/викладача, доцільності використання методів, прийомів, засобів, а також від діалогічної взаємодії вчителя та учня. Такий діалог ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті своїх вихованців як партнерів, прагненні до їх духовного взаємозбагачення.

  ФУФ УДПУ

  ФУФ УДПУФілологи Сумського й Уманського педагогічних університетів відзначили, що науково-методична співпраця є дієвою і перспективною, окреслили програму подальшої наукової діяльності щодо проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, підготовки спільних збірників, спільних соціальних проектів з формальної, неформальної, інформальної мовної, лінгводидактичної, українознавчої освіти особистості впродовж життя.ФУФ УДПУ

  ФУФ УДПУ

  " data-title="Науково-методична співпраця філологів Сумського й Уманського педагогічних університетів">

  Науково-методична співпраця філологів Сумського й Уманського педагогічних університетів

  ФУФ УДПУЗгідно з угодою про наукову (науково-методичну) співпрацю, викладачі, студенти, магістранти, аспіранти філологічних факультетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка активно ініціюють спільні наукові, методичні, виховні заходи з проблем розвитку і саморозвитку культуромовної особистості майбутнього вчителя-словесника.

  ФУФ УДПУ25 – 26 лютого 2016 р. до Міжнародного дня рідної мови, 160-річчя від дня народження І. Я. Франка на факультеті української філології за участю доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Сумського державного університету імені А. С. Макаренка Семеног Олени Миколаївни теж відбулися практико орієнтовані і корисні для учасників заходи: для студентів і магістрантів – майстер-класи з етнолінгвістики і риторики, презентації посібників, для викладачів – круглий стіл і розширене засідання кафедри та науково-дослідної лабораторії.

  ФУФ УДПУМагістрантів Баджурак Світлану, Бенчак Олесю, Комар Тетяну, Капелісту Наталію, Федорович Світлану, Цибульську Наталію заполонили фрагменти з книг «Мова наша – українська», «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», використані у майстер-клас, який проводила Семеног О. М. Молоді дослідники поглибили знання з історії мови, сучасного українського та світового мовознавства, опанували технології дослідницького навчання з методики викладання українознавства у вищій школі. Байду Валентину, Волочай Євгенію, Калюженко Інну, Мельниченко Олену, Орленко Вікторію, Федорову Ольгу, Цибулько Альону, Швед Марію (5 курс), які готували в цей день тему «Письменники-вісімдесятники в українській літературі. Київська школа» з курсу української літератури ХХ століття, зацікавила дискусія із Семеног Оленою Миколаївною про текст, герменевтику тексту, технологію роботи із художнім і науковим текстом.

  ФУФ УДПУСтуденти 3 курсу Дзісь Аліна, Кулик Ілона, Мартусенко Анатасія, Дудник Юлія, Копійка Анастасія, Милова Людмила, Мідзяновська Анна, Павлій Каміла провели спільно із О. М. Семеног бінарне заняття з методики навчання української літератури на тему «Методика аналізу художнього твору». Заняття відбувалося в аудиторії з риторики, тож Олена Миколаївна привернула увагу присутніх і до культурних концептів у текстах давньогрецьких авторів, що дозволяє глибше усвідомити, осмислити, відчути виховний, філософсько-світоглядний потенціал рідного слова, його вагомість у житті людини і суспільства. У цьому контексті зростає роль культури читання, мета якого – уміння здійснювати критичний аналіз тексту. Доцільне застосування герменевтичного підходу сприяє формуванню умінь використовувати мовні, перекладацькі та соціокультурні знання та навички у процесі читання, перекладу та інтерпретації оригінальних текстів.

  ФУФ УДПУЗустрічі зі студентами факультету української філології відзначалася новизною, мобільністю і практичним значенням, оскільки є цінною комунікативною взаємодією молоді з провідними науковцями сучасності.

  ФУФ УДПУНа базі науково-методичного центру «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» відбувся круглий стіл за участю керівника Центру, докторів педагогічних наук, професорів Лідії Іванівни Мамчур, Олени Миколаївни Семеног, Ірини Анатоліївни Кучеренко, кандидата педагогічних наук, доцента Інни Григорівни Терешко, старшого викладача Оксани Олександрівни Циганок, студентів факультету української філології. Під час зустрічі було обговорено низку актуальних питань у галузі лінгводидактики, проаналізовано книги для вищої та загальноосвітньої школи, у тому числі посібник «Мова наша – українська», що виданий колективом авторів за редакцією академіка НАПН України Л. І. Мацько, співавтором якого є і шанована гостя, посібники 2015 року видання: «Урок української мови у вимірах педагогічної дії» (автор – О. М. Семеног), «Медіакультура вчителя-словесника» (автори – Олена Семеног, Марина Ячменик), «Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід» (автори – Олена Семеног, Ольга Фаст), презентовано колективну монографію викладачів Сумського педагогічного університету «Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання та моніторинг якості» (автори – Олена Семеног, Наталія Громова, Марина Ячменик, Олена Кулікова).

  ФУФ УДПУНа розширеному засіданні кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю», де були присутні к.п.н., професор, зав. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Сивачук Н. П., кандидати наук, доценти Терешко І. Г., Гончарук В. А., Козинський Л. В., член Спілки майстрів України Мамчур Н. С., член Спілки письменників України Павленко М. С., старший викладач Циганок О. О., викладачі Кириченко В. Г., Санівський О. М., Денисюк О. Ю., Яремчук В. В., Хлівна Т. О., Антонова О. Я., Олена Миколаївна Семеног представила науково-методичний доробок кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України із проблем розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності, формування мовнокомунікативної, текстової, жанрово-стилістичної, термінологічної, лексикографічної культури фахівця, організації науково-дослідної роботи, педагогічної практики майбутніх учителів, викладачів риторики, української мови, українознавства.

  ФУФ УДПУУ зацікавленій розмові фахівці переконливо довели, що ефективність занять у вищій і загальноосвітній школі значною мірою залежить від режисури педагогічної дії вчителя/викладача, доцільності використання методів, прийомів, засобів, а також від діалогічної взаємодії вчителя та учня. Такий діалог ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті своїх вихованців як партнерів, прагненні до їх духовного взаємозбагачення.

  ФУФ УДПУ

  ФУФ УДПУФілологи Сумського й Уманського педагогічних університетів відзначили, що науково-методична співпраця є дієвою і перспективною, окреслили програму подальшої наукової діяльності щодо проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, підготовки спільних збірників, спільних соціальних проектів з формальної, неформальної, інформальної мовної, лінгводидактичної, українознавчої освіти особистості впродовж життя.ФУФ УДПУ

  ФУФ УДПУ

  29.02.2016

  Переглядів 33