- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація Історія

ДВС6 Теорія і методика навчання історії [1]

ДВС6 Українська діалектологія [2]

ДВС6 Дитяча література та практикум з виразного читання [3]

ДВС6 Історія укр мови [4]

ДВС6 Історія України ХІХ ст. [5]

ДВС6 Історія України від найд. часів до кінця ХVІІІст. [6]

ДВС6 Історія України ХХ ст [7]

ДВС6 Культура мовлення [8]

ДВС6 Основи історичного музеєзнавства [9]

ДВС6 Спеціальні історичні дисципліни [10]

ДВС6 Стилістика укр мови [11]