- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Нові бібліотечні надходження з філології

Бацевич Ф. С. Частки української мови як дискурсивні слова [Текст]: монографія / Флорій Бацевич. – Львів: ПАІС, 2014. – 287, [1] c. – Бібліогр.:с. 251-287.

ФУФ УДПУ [1]

У монографії проаналізовано 40 найбільш комунікативно активних часток сучасної української мови з позицій виконуваних ними семантико-прагматичних функцій у висловленнях і дискурсах, виявлено їхні найважливіші комунікативні смисли, запропоновано способи опису в словниках активного типу.

ФУФ УДПУ [2]

Данько Н. Л. Григір Тютюнник і Мануйлівка [Текст]: ессей / Ніна Данько; [передмова В. Калашникова]. – Х.: Майдан, 2014. – 45, [3] c.: фотоіл.

Книга створена в результаті дослідження мало відомих і взагалі не відомих широкому читачеві фактів із особистої та творчої долі видатного майстра української прози другої половини минулого століття Григорія (Григора) Михайловича Тютюнника.