Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Осіпенко Наталія Сергіївна

   Осіпенко Наталія Сергіївна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2015 – доцент кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання (атестат доцента 12ДЦ № 043551 від 30 червня 2015 р.).

   2015 – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України  (членський квиток № 1253).

   2012 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання; тема кандидатської дисертації: «Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи» (диплом кандидата наук ДК № 006932 від 17 травня 2012 р.).

   Освіта:

   19972002 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та народознавство»; кваліфікація: учитель української мови і літератури, українознавства і зарубіжної літератури.

    2008–2001 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Академічна риторика»; вибіркові: «Українознавство», «Літературна критика», «Основи вишивання традиційного рушника», «Основи вишивання традиційної сорочки».

    Сфера наукових інтересів: літературознавство, українознавство, культурологія, педагогіка, народне рукомесництво.  

   Співробітник науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (з 2002 р.), координатор роботи науково-методичного центру «Дослідження народної вишивки Східного Поділля» (з 2011 р.), керівник майстер-класів «Українська вишивка в етнолінгвістичному вимірі» та «Українська народна іграшка» (з 2002 р). Учасник розробки наукової кафедральної теми «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (державний реєстраційний номер 0111U007555, супровідний лист № 1445 від 21 вересня 2011 року). Тему продовжено до 31.12.2025 р., термін виконання етапу «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах словесної спадщини регіону».

   Творча діяльність:

    2013 – участь у проєкті «Черкащина. Віхи шістдесятирічної історії» приуроченого до 60-річчя утворення Черкаської області (у рамках проєкту відшито фрагмент рушника, притаманний для міста Умань).

    2013 – участь у Міжнародній виставці мистецтв в рамках Тижня культури Туркменистану (презентація колекції вишиваних рушників, традиційних сорочок науково-методичного центру «Дослідження вишивки Східного Поділля»).

    2014–2018 – участь у Всеукраїнському мистецько-культурологічному проєкті «Військово-польовий Арт».

    2020 – участь у Міжнародному художньому симпозіумі – пленері осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень».

    2021 – І місце в інтернет-конкурсі «Історія однієї вишиванки» (номінація «Краща вишиванка, що вишита своїми руками») ініційованого Черкаською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та обласним Будинком вчителя.

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2021Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці, міжнародне стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів» в обсязі 180 год. (6 кредитів ЄКТС), сертифікат №081321-051 від 12.11.2021р. West Finland College.

   2018 – Центральний інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації за категорією «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників» в обсязі 150 год. (5 кредитів ЄКТС), свідоцтво СП 35830447/0914-18 від 09 червня 2018 р.

    Нагороди:  Грамоти  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2005 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2021 р.),  Подяки  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2020 р., 2021 р.),  Почесна грамота Уманської міської ради (2014 р.),  Подяки Уманського відділу освіти ( 2016 р., 2020 р., ), Подяки Уманського міського голови (2015 р., 2020 р.), Подяка голови Уманського товариства дружби з зарубіжними країнами (2020 р.), «Жінка року–2012» в номінації «Жінка-берегиня народних традицій» (Уманська міська рада, 2013 р., свідоцтво № 145).

   Науково-популярні публікації:

   Осіпенко Н.С. Інтерпретація творчості Г. Сковороди в шкільних підручниках 1970–1980 рр. з позицій утвердження радянських цінностей та ідеалів. Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Н. П. Сивачук (гол. ред.). Умань: АЛМІ, 2018.

   Осіпенко Н. За можливість лишитися собою – дякую Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини. Українська родина. № 6/2018 (121). С. 3–6.

    Осіпенко Н. С., Грушкевич В. О. Символічне значення вишиваного рушника у весільній обрядовості Уманщини (за матеріалами фольклорної практики). Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів  мистецьких дисциплін: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19–20 квітня 2018 р.). Умань: АЛМІ, 2019. С. 95–99.

   Осіпенко Наталія. Літературна перерва. Сценарій літературного виховного заходу «Вшанування пам’яті Миколи Бажана з нагоди 115 річниці від дня народження». Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали  регіон. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. С. 38–41.

   Осіпенко Наталія. «Як неділя, то й сорочка біла!» (історія відтворення вишиваної сорочки за традиціями Східного Поділля. Українська родина.  2020. № 2-3(129). С. 3–8.

   Осіпенко Н. С. Сценарій урочистостей з нагоди дня народження Тараса Шевченка.  Літературне краєзнавство Уманщини: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 68–77.

   Gut Natalia, Osipenko Natalia. Ukrainian folk crafts as means of esthetical education of children with migrant background. ХII Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,  Київ, 28 трав. 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ; Біла Церква: Авторитет, 2020. С. 196–197.

   Осіпенко Н. С. Роль студентського самоврядування у формуванні громадянської позиції молоді. Scientific Collection «InterConf», (54): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (May 4–5, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. С. 148–151.

    Осіпенко Н. С. «Військово-польовий АРТ» як засіб патріотичного виховання студентів-філологів. Інноваційна педагогіка. Випуск 34. Том 2. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Гельветика, 2021. С. 171–176.

    Осіпенко Н.С.  Образ жінки-рукодільниці в українській літературі ХІХ століття (за творами І. Котляревського «Наталка Полтавка», Т. Шевченка «Назар Стодоля», О. Кобилянської «Земля»). Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. С. 253–258.

    Посібники та хрестоматії:

   Українська вишивка: хрестоматія / уклад. Осіпенко Наталія Сергіївна. Умань : АЛМІ, 2019. 120 с.

   Осіпенко Н.С., Гончарук В.А. Фольклорна спадщина села Пугачівка Уманського району Черкаської області: навчальний посібник. Умань: АЛМІ, 2019. 132 с.

   Гончарук В. А. Осіпенко Н. С., Фольклорна спадщина села Углуватка Христинівського району Черкаської області: навчальний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 92 с.

    

   Дата останньої зміни: 8 Вересня, 2023