uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Робота зі студентами

Робота зі студентами

Всеукраїнська студентська олімпіада з російської мови та літератури:

 

1.   Хорькова Тетяна – V курс, 2 група, факультет української філології. Предмет – російська мова і література. Керівник – канд. філол. наук, доцент Ріднева Л. Ю. (Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка, 19-22 березня 2013 р.).

2.   Пастушенко Ольга – ІV курс, 2 група, факультет української філології. Предмет – російська мова і література. Керівник – канд. філол. наук, доцент Ріднева Л. Ю. (Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка, 19-22 березня 2013 р.).

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт:

з російської мови:

  1.  Хорькова Тетяна – V курс, 2 група, факультет української філології. Тема: «Стилистическое расслоение лексики в «Сказке о Федоте-стрельце» Л.Филатова». Предмет – російська мова. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Ріднева Л. Ю. (Донецький Національний університет, березень 2013 року).
  2. Краєва Марія – ІV курс, 2 група, факультет української філології. Тема: «Особенности коннотонимов в поэтической речи А. Ахматовой». Предмет – російська мова. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Черевченко О. М. (Донецький Національний університет, березень 2013 року).

 

зі світової літератури:

  1. Шапран Ірина – ІІ курс, 2 група, факультет іноземної філології. Тема: «Філософія життя у творах Бертольда Брехта». Предмет – світова література. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Осіпчук Г. В. (Житомирський державний університет імені Івана Франка, березень 2013 року).

 

Студентські публікації:

У 2012-2013 році опубліковано 7 наукових студентських статей:

У 2013 році – 4:

1. Бамбуряк А. Трагізм протистояння суспільства і особистості (за твором Фредеріка Стендаля «Червоне і чорне») / А. Бамбуряк // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / від. за випуск Н.М.Торчинська. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Випуск п’ятий. – С. 121 – 123.

2. Дозорець О. Гротеск як основний художній засіб у романі Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» / О. Дозорець // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / від. за випуск Н.М.Торчинська. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Випуск п’ятий. – С. 151 – 153.

3. Ходан Т. Символізм Артюра Рембо (на матеріалі поезії «П’яний корабель» та сонету «Голосівки») / Т. Ходан // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / від. за випуск Н.М.Торчинська. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Випуск п’ятий. – С. 191 – 193.

4. Шапран І. Творчо-психологічний феномен Бертольда Брехта (на матеріалі твору «Кавказьке крейдяне коло») / І. Шапран // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / від. за випуск Н.М.Торчинська. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Випуск п’ятий. – С. 194 – 197.

 

У 2012 році – 3:

1. Репало Т. Особенности функционирования историзмов в текстах романов «Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка» (сравнительно-сопоставительный аспект) / Т. Репало // Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики: збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів. – Вип. 11. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – С. 50 – 54.

2. Кисіль А. Основные виды письменных работ по русскому языку / А.Кисіль // Наука, освіта, молодь: матеріали П’ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 12 квітня 2012 р.) : в 2-х ч. / ред. кол. : Л.Г.Беляєва, В.М.Руденко. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 1. – С. 152 – 154.

3. Скакун О. Лингвистические основы формирования навыков диалогической речи учащихся / О. Скакун // Наука, освіта, молодь: матеріали П’ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 12 квітня 2012 р.) : в 2-х ч. / ред.. кол.: Л.Г.Беляєва, В.М.Руденко. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – С. 112 – 114.

 

Наукові гурти і проблемні групи

При кафедрі світової літератури та російської мови діють 3 проблемні групи:

№ з/ч

П.І.П. керівника

Назва наукового гуртка, проблемної групи

Кількість студентів

1.

Осіпчук Г. В.

«Західноєвропейська література ХІХ століття (доба Романтизму та Критичного Реалізму)

7

2.

Ріднева Л. Ю.

«Проблемы cовременной лексикологии»

5

3.

Черевченко О. М.

«Літературно-художній текст як естетичний феномен»

5

 

19.06.2013

uk Українська
X