- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

[1]

Сивачук Наталя Петрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор

 

Історія кафедри

1994 р. – кафедра української філології;

1997 р. – кафедра української літератури та народознавства;

2004 р – кафедра української літератури, народознавства та риторики;

2005 р. – відбувся поділ на 2 кафедри: української літератури і українознавства та риторики;

2007 р. – кафедра української літератури та українознавства.

З вересня 2014 року кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент Бондаренко Г.Л., канд. пед. наук, доцент Новаківська Л. В.

Склад кафедри:

 • Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Лопушан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Санівський Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Осіпенко Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Кириченко Віта Григорівна – старший викладач
 • Зарудняк Наталя Іванівна – викладач
 • Денисюк Оксана Юріївна –  лаборант, старший викладач
 • Гончарук Артем Володимирович – ст. лаборант
 • Пономаренко Тетяна Ігорівна – лаборант
 • Драченко Богдан Сергійович – лаборант
 • Байлема Алла Володимирівна – лаборант

[2]

Основні завдання кафедри:

 • Підготовка висококваліфікованого учителя-словесника нової генерації.
 • Здійснення виховної роботи зі студентами в напрямку реалізації концепції національного виховання.
 • Реалізація кафедральних науково-дослідних тем «Українська література як духовно-культурний універсум інтелектуального життя нації» та «Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови і літератури на основі етнокультурних традицій українців».
 • Здійснення досліджень в контакті з іншими науковими закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів.
 • Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:

 • української філології;
 • іноземної філології;
 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • фізичного виховання;
 • соціальної педагогіки і практичної психології;
 • природничо-географічному;
 • історичному;
 • мистецько-педагогічному.

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • Академічна риторика
 • Вступ до літературознавства
 • Дитяча література
 • Дитяча література та практикум з виразного читання
 • Етнографія України
 • Етнопедагогіка
 • Історія культурології
 • Історія української літератури Х – ХVIII cт.
 • Історія української літератури ХІХ ст.
 • Історія української літератури ХХ ст.
 • Літературна критика
 • Методика викладання української літератури у ВНЗ
 • Методика викладання української літератури у профільній школі
 • Методика навчання української літератури
 • Націологія та музична фольклористика
 • Основи вишивання традиційної сорочки
 • Основи красномовства
 • Педагогічна риторика
 • Регіональне українознавство
 • Риторика
 • Слов`янська міфологія
 • Стилі модерної української літератури
 • Сучасна проблема культурології
 • Теорія літератури
 • Українознавство
 • Українознавство ( Методика викладання українознавства у вищій школі)
 • Українознавство ( Методика організації українознавчих свят)
 • Українознавство ( Теорія і методика наукових українознавчих досліджень)
 • Українознавство (Історія українознавства)
 • Українознавство (Народний календар)
 • Українознавство та методика викладання у ВНЗ
 • Українська вишивка (Семантика української вишивки)
 • Українська народне декоративне мистецтво
 • Філософія та методологія освіти
 • Фольклор
 • Фольклор ( Методика викладання фольклору)
 • Фольклор (Лінгвофольклористика)
 • Фольклор (Український дитячий фольклор)
 • Фольклор (Фольклористика)
 • Фольклорний театр

Науково-дослідницька діяльність

Колектив кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання постійно займається проблемою підвищення рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє детально розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів на 2019–2020  р.р., згідно якого усі викладачі проходять стажування в провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри української літератури та українознавства і здійснювати підготовку вчителів на високому професійному рівні.

Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців». Тема дослідження зареєстрована в УкрІНТЕІ (реєстраційний номер 0111U007555, супровідний лист № 1445/01 від 21.09.2011 р.).

Виховна діяльність

Виховна діяльність кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання спрямовується на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, навичок і звичок, поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Науково-методична робота

Видавнича-діяльність-кафедри-у-2019-2020 [3]

Профілі  викладачів  у Google Scholar:

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача (повністю) Інтернет-посилання на профіль викладача у Google Академії.
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zs3MBfcAAAAJ&hl=uk [4]
Сивачук Наталія Петрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gidi2FwAAAAJ&hl=uk [5]
Гончарук Валентина Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&us [6]
Циганок Оксана Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=IKLdRFEAAAAJ&hl=ru [7]
Зарудняк Наталя Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jOY46LYAAAAJ&authorid=10148558054709850425&view_op=list_works [8]
Кириченко Віта Григорівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&us [9]
Пархета Любов Петрівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5L7GkZsAAAAJ&view_op=list_works [10]
Денисюк Оксана Юріївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=5dSvkVwAAAAJ&hl=uk [11]
Осіпенко Наталія Сергіївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=YT70CBwAAAAJ&hl=uk [12]
Йовенко Лариса Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U-Dt7oIAAAAJ&view_op=list_works [13]
Терешко Інна Григорівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=S2aSAr8AAAAJ&view_op=list_works [14]
Лопушан Тетяна Володимирівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=RwWaEisAAAAJ&hl=uk [15]
Санівський Олександр Михайлович https://scholar.google.com.ua/citations?user=robTbNIAAAAJ&hl=ru [16]
Новаківська Людмила Володимирівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=lUTAFS0AAAAJ&hl=uk [17]
Павленко Марина Степанівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=I7yGT-8AAAAJ&hl=uk [18]

Контактна інформація

Адреса:кімн. 314, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-05-88 – української літератури, українознавства та методик їх навчання
Е-mail: umanlab314@gmail.com 

Графік чергування у гуртожтку 2019-2020 [19]

Графік-консультацій 2019-2020 [20]

 

Електронні адреси викладачів:

Сивачук Наталя Петрівна – petrovna-natalj@ukr.net

Гончарук Валентина Анатоліївна – goncharuk424@ukr.net

Йовенко Лариса Іванівна – yovenko310@ukr.net

Лопушан Тетяна Володимирівна – voitrom@ukr.net

Новаківська Людмила Володимирівна – umanlab314@gmail.com

Павленко Марина Степанівна – mpavlenko7@gmail.com

Пархета Любов Петрівна – umanlab314@gmail.com

Терешко Інна Григорівна – kachira7@ukr.net

Зарудняк Наталя Іванівна – natazarudna125@gmail.com

Осіпенко Наталя Сергіївна – osipenko_nata17@ukr.net

Циганок Оксана Олександрівна – ksana-vania@ukr.net

Кириченко Віта Григорівна – kyrychenkovita@gmail.com

Санівський Олександр Михайлович – ksana-vania@ukr.net