Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Видавнича діяльність

Перспективний план видавничої діяльності

факультету української філології на 2019 рік

Кафедра української мови та методики її навчання

 

№ п\п ПІП автора Статус видання

(підручник, навчальний посібник, або монографія)

Назва Перспективи рекомендації Вченою радою університету Передбачува

ний

термін

видання

1.      1. Жила Т. І. Навчальний посібник Орфографічний практикум Жовтень 2019 0р.
2.      2. Коваль В. О., Маслюк К. А. Навчально-методичний посібник Методика навчання української мови у профільній школі Жовтень 2019 р.
3. Коваль В. О., Маслюк К. А. Монографія МВУМ у ВНЗ (Методика формування мовно-літературної компетентності майбутніх учителів-філологів) Березень 2019 р.
4. Маслюк К. А. Навчальний посібник МНУМ (ЗНЗ) Лютий 2019 р.
5.      3. Гонца І. С. Навчально-методичний комплекс Українська ономастика Рекомендовано вченою радою Лютий 2019 р.
6. Комарова З. І., Молодичук О. А. Навчально-методичний посібник Загальне мовознавство: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» Вересень 2019 р.
7.      4. Молодичук О. А. Збірник вправ СУЛМ (Морфеміка. Словотвір) Жовтень 2019 р.
8. Розгон В. В. Навчально-методичний посібник Узагальнювальний курс сучасної української літературної мови: навчально-методичний посібник Лютий 2019 р.
9.      9. Розгон В. В., Шиманська В. О. Навчально-методичний посібник Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. Вересень 2019 р.
10.  5. Розгон В. В. Навчально-методичний комплекс Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Жовтень 2019 р.
11.  6. Березовська Г. Г. Навчально-методичний посібник Етнолінгвістика Березень 2019 р.
12.  7. Березовська Г. Г Методичні рекомен-дації Українська діалектологія Жовтень 2019 р.
13.  8. Дуденко О. В. Навчальний посібник Синтаксис української мови (конспект лекцій + практичні заняття) Вересень 2019 р.
14.  10. Григоренко Т. В. Збірник завдань ДУМ: збірник контрольних завдань для студентів заочної форми навчання Рекомендовано вченою радою університету Травень 2019 р.
15.  11. Денисюк В. В. Навчальний посібник Історична граматика української мови Рекомендовано вченою радою університету Квітень 2019 р.
16. Коломієць І. І. Навчальний посібник Стилістика української мови  (Лексична, граматична стилістика мовних ресурсів) Травень 2019 р.
17. Коломієць І. І. Навчальний посібник Стилістика української мови  (Функціональна стилістика) Вересень 2019 р.

 

Кафедра української літератури, українознавства

та методик їх навчання

 

№ п\п ПІП автора Статус видання

(підручник, навчальний посібник, або монографія)

Назва Перспективи рекомендації Вченою радою університету Передбачуваний

термін

видання

1. Зарудняк Н. І.,

Лопушан Т. В.

Навчальний посібник Історія української літератури ХХ століття Вересень 2019 р.
2. Павленко М. С. Посібник- хрестоматія Посібник-хрестоматія для загальноосвітніх шкіл «Василь Симоненко – дітям» Грудень 2019 р.
3. Пархета Л. П. Навчально-методичний посібник Педагогічна практика студентів філологічних спеціальностей Лютий 2019 р.
4. Новаківська Л. В. Навчальний посібник Методика навчання української літератури в профільній школі Лютий 2019 р.
5. Новаківська Л. В. Хрестоматія Дитяча література Квітень 2019 р.
6. Сивачук Н.П. Хрестоматія

 

Історія українського фольклору Листопад 2019 р.
7. Сивачук Н.П. Навчальний посібник Методика викладання фольклору Грудень  2019 р.
8. Сивачук Н.П., Йовенко Л.І.,

Денисюк О.Ю.,

Терешко І.Г.

Фольклорно-етнографічний словник-довідник Фольклорно-етнографічна спадщина села Талалаївка Квітень 2019 р.
9. Гончарук В.А.,

Осіпенко Н.С.

Фольклорно-етнографічний довідник Фольклорно-етнографічна спадщина села Углуватка Листопад 2019 р.
 10. Осіпенко Н.С. Хрестоматія Українська народна вишивка Квітень 2019 р.

 

Кафедра практичного мовознавства

 

№ п\п ПІП автора Статус видання

(підручник, навчальний посібник, або монографія)

Назва Перспективи рекомендації Вченою радою університету Передбачуваний

термін

видання

1. Цимбал Н. А. Навчальний посібник Журналістська майстерність Листопад 2019 р.
2. Авраменко В. І. Навчальний посібник Українська мова за професійним спрямуванням Листопад 2019 р.
3 Денисюк І. А. Навчальний посібник Українська мова за професійним спрямуванням Листопад 2019 р.
4 Ємельянова М. В. Навчальний посібник Українська мова як іноземна Грудень 2019 р.
5 Кучеренко І. А. Навчальний посібник Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний посібник Рекомендовано вченою радою університету Жовтень 2019 р.
6 Мамчур Л. І., Кучеренко І. А. Навчальний посібник Лінгводидатика української мови Рекомендовано вченою радою університету Листопад 2019 р.
7 Поліщук П. М. Навчальний посібник Основи віршування Листопад 2019 р.
8 Савчук Н. М. Навчальний посібник Українська мова за проф. спрямуванням Листопад 2019 р.
9 Січкар С. А. Навчальний посібник Українська мова за проф. спрямуванням Листопад 2019 р.
10 Хлистун І. В. Навчальний посібник Загальне редагування Листопад 2019 р.
11 Шуляк С. А. Навчальний посібник Українська мова за професійним спрямуванням Грудень 2019 р.

 

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

 

№ п\п ПІП автора Статус видання

(підручник, навчальний посібник, або монографія)

Назва Перспективи рекомендації Вченою радою університету Передбачуваний

термін

видання

1. Ріднева Л. Ю. Навчальний посібник Современный русский язык Червень 2019 р.
2. Осіпчук Г. В. Навчальний посібник Романтизм як літературний напрям

 

Травень 2019 р.
3. Черевченко

О. М.

Навчальний посібник Особливості аналізу літературно-художнього тексту класичної і некласичної структури Червень 2019 р.
4. Анікіна І. В. Навчальний посібник Героїчний епос Середньовіччя

 

Квітень 2019 р.
5. Ревук Ю. О. Навчальний посібник Історія англійської літератури

 

Квітень 2019 р.
6. Черевченко В. В. Навчальний посібник Постмодерні тенденції сучасної зарубіжної літератури Червень 2019 р.
7. Поліщук Л. Б. Навчально-методичний посібник Читацький щоденник Червень 2019 р.

 

Заступник декана з наукової роботи                                                         І. І. Коломієць

09.06.2013