- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Регіональний науково-методичний семінар

ФУФ УДПУ [1]

27 лютого 2014 року на факультеті в межах діяльності науково-дослідної лабораторії «Театр Слова» відбувся Регіональний науково-методичний семінар «Синергетика рідної мови як вияв людського духу (за Ф. С. Бацевичем)», ініціаторами проведення якого були викладачі кафедри української літератури та українознавства.

ФУФ УДПУ [2]

Напрямами роботи семінару були такі:

ФУФ УДПУ [3]

Досить цікавими й актуальними з позицій сьогодення були виступи доповідачів, які стосувалися проблеми мовної культури особистості у фольклорній спадщині українського народу, українознавчого аспекту виховання мовної особистості майбутнього вчителя-філолога, специфіки введення риторичних дисциплін у навчально-виховний процес вищої педагогічної школи тощо. Загалом же доповідачі, обговорюючи виступи і підсумовуючи результати роботи семінару, відзначили, що проблема риторичної освіти молоді стоїть наразі досить гостро, але організація і проведення подібних тематичних семінарів дозволить значно поліпшити ситуацію.

ФУФ УДПУ [4]