- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Розвиток національно-мовної особистості в сучасному освітньому просторі

До заходів, приурочених святкуванню  Дня науки, 15 травня 2014 року в межах роботи науково-методичного центру «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» відбулася Загальноуніверситетська науково-практична конференція «Розвиток національно-мовної особистості в сучасному освітньому просторі». У науковому заході взяли участь представники факультетів української філології, початкової освіти, дошкільної та корекційної освіти.

ФУФ УДПУ [1]

Відкрила конференцію директор науково-методичного центру, доктор педагогічних наук, професор Лідія Іванівна Мамчур, наголосивши, що формування мовної особистості – важливий напрям сучасної лінгводидактики.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Олександрівна Ярошинська.

Напрями роботи конференції були спрямовані в русло актуальних питань розвитку національно-мовної особистості та передбачали розв’язання таких завдань:

  1. Розвиток національно-мовної особистості: ретроспективний огляд і сучасний стан.
  2. Компетентнісний підхід до мовно-літературної освіти.
  3. Пріоритетні напрями сучасної лінгвістики.
  4. Культуромовні особливості фонетичного, лексичного, граматичного рівнів української мови.
  5. Традиції та інноватика вітчизняної і зарубіжної лінгводидактики.

ФУФ УДПУ [2]

Активними учасниками конференції були викладачі та студенти факультету української філології. Варто відзначити наукові доповіді викладачів: Зелінської Оксани Юріївни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови та методики її викладання «Історія української літературної мови як основа формування національно-мовної особистості»;

ФУФ УДПУ [3]

Григоренко Тетяни Володимирівни, директора Наукової бібліотеки, кандидата філологічних наук, доцента кафедри практичного мовознавства «Концептуальна картина світу в мовній свідомості особистості»;

ФУФ УДПУ [4]

Снігур Інни Михайлівни, старшого викладача кафедри української літератури та українознавства «Українська народна риторика та її вплив на формування мовленнєвої культури студента-філолога».

ФУФ УДПУ [5]

Цікавими були виступи студентів  Ребрій Марини, Тишко Катерини,  Коржинецької Наталії.

ФУФ УДПУ [6]

Загалом учасниками наукового зібрання порушено гострі питання  реформування мовної освіти, що зумовлюють потребу в учителях нової формації, які здатні впевнено діяти у різнотипних професійних педагогічних ситуаціях, володіти різними техніками комунікації, мати розвинене творче мислення, інноваційну культуру, спроможні генерувати новітні ідеї. Тому в ухвалі конференції зазначено про необхідність пошуків та реалізації оптимальних шляхів формування мовної особистості як наріжного завдання сучасної освітньої політики в державі.

ФУФ УДПУ [7]