- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Студентський лінгвістичний колоквіум

ФУФ УДПУ [1]

У жовтні 2014 року на базі Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру засновано Студентський лінгвістичний колоквіум, метою якого є залучення студентів до наукової діяльності, формування навичок лінгвістичних досліджень, ознайомлення із новими тенденціями і проблемами в сучасному мовознавстві, підготовка до участі в конференціях і семінарах. Очолює колоквіум доктор філологічних наук, доцент О. Зелінська.  Під керівництвом доцентів Г. Березовської, І. Гонци, В. Денисюка, О. Зелінської,  Т. Тищенко студенти готують виступи на актуальні теми різних галузей лінгвістики, а результати презентують у вигляді статей у  Науковому часописі Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру.

Показово, що учасниками колоквіуму є студенти, що мають уже досвід наукової роботи і визнання їх наукових здобутків. Це студентки першого курсу О. Денисюк, А. Мандзюк, які навчаючись у школі, були учасниками Малої академії наук і здобули призові місця на обласному рівні; студенти випускних курсів О. Яковенко, О. Лимар, І. Мота, К. Саюк, О. Грабовська, О. Мандич, які презентували власні наукові досягнення на наукових конференціях, що проходили в Умані, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі;  члени проблемних груп із діалектології, ономастики та історії української мови.

Новостворений науковий студентський осередок підтримує тісні зв’язки із науковцями інших університетів України, а саме: Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Вінницьким державним педагогічним  університетом імені М. М. Коцюбинського, Кам’янець-Подільським національним університетом імені І. Огієнка.

До Дня науки було приурочене відкрите засідання Студентського наукового колоквіуму на тему «Діалектна фразеологія». З основною доповіддю «Східноподільська діалектна фразеологія про дітей для дітей» виступила магістрантка О. Лимар. Вона презентувала підготовлену на ІІІ Відкритий міжрегіональний конкурс робіт із діалектології наукову роботу.

У роботі колоквіуму взяла участь керівник Північнополіського діалектологічного центру Житомирського  державного університету доцент Гримашевич Галина, яка відзначила високий науковий рівень досягнень наших студентів, познайомила з особливостями проходження діалектологічної практики в Житомирському університеті та передала для бібліотеки Центру нову літературу житомирських діалектологів.