- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Перший випуск викладачів-тьюторів

На вченій раді факультету української філології відбулося вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

ФУФ УДПУ [1]

Протягом семестру доценти кафедр української мови та методики її навчанняі Т.І. Жила, І.Л. Шевчук, української літератури та українознавства Т.В. Лопушан та викладач кафедри світової літератури та слов’янських мов К.Ю. Кузан були слухачами очно-заочних курсів підвищення кваліфікації Університету менеджменту освіти НАПН України в царині запровадження системи дистанційної освіти, яка нині набуває все більшого поширення в Україні. Програма курсів передбачала два очних та заочний етапи навчання, під час яких слухачі опанували курси «Основи забезпечення дистанційного навчання», «Робота викладача-тьютора ВНЗ» тощо.

ФУФ УДПУ [2]

Викладачі-слухачі курсів змогли не лише прослухати лекції провідних фахівців кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України доцентів Л. Ляхоцької, В. Бессарабова, А. Лапшина та відвідати практичні заняття старших викладачів С. Антощук і Л. Калачової, але й практично опанувати роботу в системі дистанційної освіти курсів «Хмара», розширити свої знання та здобути практичні навички створення дистанційних навчальних курсів та мультимедійних продуктів, використання освітніх ресурсів інтернет-простору.

ФУФ УДПУ [3]

ФУФ УДПУ [4]

ФУФ УДПУ [5]

ФУФ УДПУ [6]

ФУФ УДПУ [7]