- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

У зустрічах із науковцями черпаємо нові ідеї

ФУФ УДПУ [1]Однією із форм роботи Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру є наукова співпраця з іншими науковими лінгвістичними центрами України, зокрема відділом діалектології Інституту української мови НАН України, відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, діалектологічними центрами: Північноукраїнським – Житомирського державного університету імені І. Франка, Західноподільським – Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені І. Огієнка

, Центральноподільським – Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцюбинського, Східнослобожанським  – Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Цього разу з робочою метою для обміну досвідом у гостях учасників та наукових працівників Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру побувала  керівник Північноукраїнського діалектологічного центру (м. Житомир), кандидат філологічних наук, доцент Гримашевич Галина Іванівна, автор майже сорока праць  із діалектології Полісся, фундаментальної праці «Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок», учениця відомого діалектолога М.В. Никончука.

ФУФ УДПУ [2]

Галина Іванівна зустрілася з учасниками проблемної наукової групи  «Словник подільського говору» (кер. Тищенко Т.М.). Під час зустрічі особливу увагу було звернено на труднощі у лексикографічній репрезентації діалектного матеріалу з урахуванням синхронії та діахронії та графічній передачі вимови діалектної лексики.

ФУФ УДПУ [3]

Крім того, Г. Гримашевич зустрілася зі студентами ІІ курсу факультету української філології, учасниками Лінгвокраєзнавчого наукового товариства імені А. Кримського (кер. Березовська Г.Г.) і наголосила на важливості їх майбутньої діалектологічної практики, результати якої запросила видрукувати у збірнику студентських наукових праць «Лінгвістичні студії». Студенти мали можливість з’ясувати специфіку діалектологічної практики в Житомирському державному університеті.

Зустріч виявилася плідною і перспективною.