- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Вітаємо!

Вітаємо!

Із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філологічних наук

викладача кафедри української мови та методики її навчання

Зелінську Оксану Юріївну

ФУФ УДПУ [1]

та її наукового керівника

доктора філологічних наук, професора

Плющ Марію Яківну