- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: Польська мова

ДВС3 Лексикологія польської мови [1]

ДВС3 Методика навчання польської мови [2]

ДВС3 Практика усного та писемного мовлення [3]

ДВС3 Стилістика укр мови [4]

ДВС3 Укр діалектологія [5]

ДВС3 Дит літ [6]

ДВС3 Історія польської мови [7]

ДВС3 Історія укр мови [8]

ДВС3 КМ [9]

ДВС3 Країнознавство [10]