Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Денисюк Ірина Анатоліївна

   Денисюк Ірина Анатоліївна

   Посада: старший викладач

   Освіта

   1997 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю Українська мова і література; кваліфікація вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом ЛМ ВЕ№ 000440 від 5 липня 1997 р.).

   2020 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «035 Філологія»; кваліфікація Філолог. Перекладач англійської мови (диплом М20№ 086929).

   Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика літературного редагування».

    Сфера наукових інтересів: стилістика української мови, семантика, мова українського фольклору.

   Інформація про стажування:

   2018 – НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (Свідоцтво СП 05408289/2025-20 від 09.06.2018 р.)

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз:

   Pet’ko, L., Popova, L., Kulyk, O., Denysiuk, I., Proskurniak, O. “Web oriented education course design model in the entrepreneurship education system” International Journal of Entrepreneurship, 2021, 25(6) Scopus

   Цимбал Н. А., Савчук Н. М., Авраменко В. І., Січкар С. А., Денисюк І. А. Mass Media Internships in Vocational Training of Students Majoring in Journalism.http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2227/pdf. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 2020.Vol. 19, No.6. P. 238 – 250 Scopus

   Kuzior A.,Liakisheva A., Denysiuk I., Oliinyk H., Honchar L. Social Risks of International Labour Migration in the Context of Global Challenges https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/197

   JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT SEP 2020. Volume: 13 Issue: 9 ArticleNumber: 197 DOI: 10.3390/jrfm13090197 (Web of Science)

    Посібники:

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія) : укладачі С.А. Січкар, І.А. Денисюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 1. 40 c.

   РЕКЛАМА І PR: Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Українська мова і література). Уклад: кандидат філологічних наук, доцент Січкар С.А., старший викладач Денисюк І.А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 203 c.

    

   Дата останньої зміни: 5 Березня, 2024