Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   ОНС “Доктор філософії”

   ID: 56609

   Освітній ступінь: доктор філософії

   Тип освітньої програми: освітньо-наукова

   Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

   Спеціальність: 035 Філологія

   Освітня кваліфікація: доктор філософії з філології

   Освітня програма запроваджена з 2023 року.

    Мета освітньої програми: підготувати висококваліфікованих дослідників-філологів, здатних до самостійної науково-дослідницької та освітньо-наукової діяльності, які володіють критичним мисленням, є генераторами нових наукових ідей, дотримуються цінностей академічної спільноти.

    Особливості освітньої програми. Програма орієнтовна на підготовку докторів філософії з філології, здатних розв’язувати проблеми функціювання мови як у синхронії, так і в діахронії в загальнодержавному та регіональному обширі. Здобувачі освітнього ступеня матимуть можливість узяти участь у реалізації науково-дослідницьких українських та міжнародних проєктів, грантів, що забезпечить набуття і закріплення загальних і фахових компетентностей. 

    Академічні права випускників програми. Здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія або інших споріднених  спеціальностей галузі знань 03 Гуманітарні науки.

    Професійні права випускників програми. Працевлаштування за фахом у закладах вищої освіти, наукових установах, організаціях, закладах державного управління освіти.

   Актуальна електронна адресаkummn@udpu.edu.ua

    

   Наказ про затвердження ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Дата останньої зміни: 24 Жовтня, 2023