Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Кафедра прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики

   Кафедра прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики

    

   В.о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Анікіна Інесса Валеріївна.

   Кафедра створена у жовтні 2023 року в результаті об’єднання двох кафедр – кафедри прикладної лінгвістики та журналістики і кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури.

   Кафедра методики викладання та культури української мови була створена у 2000 році, очолив її Марун М.Є., кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: ділова українська мова, культура мовлення, практичний курс української мови, стилістика, методика навчання української мови.

   У 2001 році кафедра перейменована на кафедру української філології.

   З 2002 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Цимбал H.A.

   У 2005 році кафедра перейменована на кафедру практичного мовознавства. З 2022 року кафедра була перейменована на кафедру прикладної лінгвістики та журналістики і почала готувати здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Журналістика».

   Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури свою історію розпочала з 2000 року спочатку як кафедра зарубіжної літератури та російської мови, а з 2014 – кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури.

   У різний період на кафедрі працювало чимало філологів-літературознавців, накопичено великий досвід навчально-методичної роботи у фаховій підготовці майбутніх філологів.

   У своїй нинішній діяльності колектив кафедри прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики зорієнтований на цінності, що формувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал усього колективу, результат єдності знань, досвіду та іміджу. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних навчальних дисциплінах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам у циклі вибіркових дисциплін.

   Кафедра готує висококваліфікованих фахівців, рівень професійної компетентності яких відповідає світовим стандартам філологічної освіти. Особливий акцент у навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних курсів, які визначені у відповідності до нагальних потреб сучасного суспільства у сфері філологічної освіти.

   Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах і навчальних закладах І–IV рівнів акредитації.

   Професорсько-викладацький колектив кафедри впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до освіти в контексті реалізації положень Болонського процесу.

   Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, породжують зрослі вимоги до підготовки фахівців і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників факультету філології та журналістики, підготовці фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо ефективного забезпечення викладання української та польської мов, зарубіжної літератури у школі та ЗВО; готових до роботи у сучасних мас-медіа.

   Свою місію ми бачимо у підготовці фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо ефективного забезпечення викладання російської і польської мов та зарубіжної літератури у школі та у вузі, підвищенню конкурентоспроможності філології на основі світових стандартів.

    

    Склад кафедри:

   Анікіна Інесса Валеріївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: в.о. завідувача кафедри

   Детальніше
   Шуляк Світлана Андріївна

   Шуляк Світлана Андріївна

   Науковий ступінь: доктор філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Цимбал Наталія Андріївна

   Цимбал Наталія Андріївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Авраменко Валентина Іванівна

   Авраменко Валентина Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Задояна  Лариса Миколаївна 

   Яценко  Лариса Миколаївна 

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше

   Козинський Леонід Володимирович

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент

   Детальніше

   Осіпчук Галина Валентинівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Савчук Наталія Михайлівна

   Савчук Наталія Михайлівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше

   Січкар Світлана Анатоліївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Хлистун Ірина Валентинівна

   Хлистун Ірина Валентинівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Черевченко О.М.

   Черевченко Олександр Миколайович

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Леся Борисівна Поліщук

   Поліщук Леся Борисівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Посада: старший викладач

   Детальніше
   Денисюк Ірина Анатоліївна

   Денисюк Ірина Анатоліївна

   Посада: старший викладач

   Детальніше

   Поліщук Петро Миколайович

   Посада: старший викладач

   Детальніше

   Ревук Юрій Олексійович

   Посада: старший викладач

   Детальніше

   Лукіна Лія Русланівна 

   Посада: викладач

   Детальніше

   Ніколіч Ігор Едуардович

   Посада: викладач

   Детальніше

   Гембарук Олександр Вікторович

   Посада: викладач-стажист

   Детальніше
   Григоренко Марія

   Григоренко Марія

   Детальніше

   Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:

   1. Античні та Біблійні сюжети у світовій літературі.
   2. Вступ до перекладознавства.
   3. Дитяча зарубіжна література.
   4. Історія зарубіжної літератури.
   5. Історія зарубіжної та польської літератур.
   6. Історія польської літератури.
   7. Історія польської мови.
   8. Класицизм і західноєвропейська література.
   9. Компаративний аналіз художнього тексту.
   10. Краєзнавство Польщі.
   11. Лексикологія польської мови.
   12. Література Англії.
   13. Література Великої Британії та США.
   14. Літературна компаративістика.
   15. Методика навчання зарубіжної літератури (базовий рівень).
   16. Методика навчання зарубіжної літератури (профільний рівень).
   17. Методика навчання зарубіжної літератури.
   18. Методика навчання польської мови (базовий рівень).
   19. Методика навчання польської мови.
   20. Польська література.
   21. Польська мова.
   22. Польський фольклор.
   23. Порівняльна типологія української і польської мов.
   24. Постмодерна зарубіжна література.
   25. Практикум з польської мови.
   26. Практичний курс з польської мови.
   27. Сучасна зарубіжна література.
   28. Сучасна літературна польська мова.
   29. Сучасна польська мова.
   30. Теоретичний курс польської мови.
   31. Український та польський фольклор.

    

   Кафедра відповідає за реалізацію бакалаврських освітніх програм:

   Кафедра відповідає за реалізацію магістерської освітньої програми:

    

   Основні напрями науково-дослідницької роботи:

   • ділова мова,
   • лексикологія української мови,
   • термінологія української мови,
   • стилістика української мови,
   • культура мовлення,
   • лінгводидактика,
   • журналістика,
   • медіалінгвістика.

    

   Основними завданнями у науково-дослідній роботі є:

   • – виявляти перспективні напрями наукових досліджень, впроваджувати нові підходи до вивчення зарубіжної літератури;
   • – розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться в університеті;
   • – зосередити науково-дослідну роботу на найбільш важливих для забезпечення навчально-виробничого освітянського процесу України напрямах;
    – підвищувати конкурентоспроможність університету в умовах глобалізації, публікувати монографії та наукові статті за результатами досліджень;
    – активізувати роботу по підготовці проектів та їх участі у міжнародних конкурсах на отримання грантів;
   • – підвищувати рівень наукових кадрів і вдосконалювати діяльність аспірантури й докторантури шляхом посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійснення наукового керівництва.

   Виховна робота

   • Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні виховних заходів на рівні факультету та університету
   • Робота-зі-студентами

   Науково-методична робота

    

   Дата останньої зміни: 5 Березня, 2024