Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Січкар Світлана Анатоліївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2006 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 02 ДЦ 014735 від 22 грудня 2006 р.).

   2004 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми» (диплом ДК № 023290 від 14 квітня 2004 р.).

   Освіта:

   1998–2003 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1990–1995 – Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури (диплом ЛБ № 003200 від 20 червня 1995 р.).

   1985–1990 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти»; кваліфікація: вчитель початкових класів (диплом з відзнакою РВ № 826146 від 30 червня 1990 р.).

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Корпусна лінгвістика», «Реклама і PR», «Теорія і практика літературного редагування».

   Сфера наукових інтересів: лінгвостилістика, прескриптивна лінгвістика, лексикологія.

   Член редакційної колегії збірника наукових і навчально-методичних матеріалів «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури».

   Є автором наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Має переможців ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Орленко А., диплом ІІ ступеня, Черкаси, 2019 р.), ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (Денисюк М, диплом ІІ ступеня, Черкаси, 2016 р.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2021 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Сертифікат ПК № 02125639/05245-21 від 03.12.2021)

   2020 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 35/2020 від 30.12.2020 р.).

   2018 – НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (Свідоцтво СП 35830447/-0921-18 від 09.06.2018 р.)

   2017 – Академія імені Яна Длугоша, закордонне наукове стажування у м. Ченстохов, Республіка Польща (сертифікат від 23.06.2017 р.)

   Стаж роботи в закладах ЗСО:

   1990-1995 – учитель української мови і літератури ЗОШ № 5 м. Умані.

   Нагороди: Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (січень 2020 р.), Почесна грамота Уманської районної ради (жовтень 2018 р.), Подяка Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (січень 2017 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

   Nataliia A. Tsymbal,  Nataliia M. Savchuk, Valentina I. Avramenko, Svitlana A. Sichkar, Iryna A. Denysiuk // Mass Media Internships in Vocational Training of Students Majoring in Journalism / International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2227/pdf. – Vol. 19, No. 6; 2020. – pp. 238 – 250

   Savchuk, N.M., Sichkar, S.A., Khlystun, I.V., Shuliak, S.A., Avramenko, V.I. The interactivity of ICT in language teaching in the context of Ukraine university education. – International Journal of Higher Education, Vol. 8, No. 5, October 2019 (Scopus).

   Публікації у фахових і закордонних виданнях:

   Січкар С.А., Денисюк І.А. Інформаційно-комунікаційні технології та методика викладання української мови за професійним спрямуванням. Закарпатські філологічні студії : наукове видання / гол. ред. І. М. Зимомря. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 19. Том 1. С. 61-67.

   Січкар С.А., Денисюк І.А. Алгоритм формування емоційної компетентності та емоційного інтелекту засобами української мови. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць / гол. ред. М.В. Мамич. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 46. Том 2. С. 127-132.

   Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., (…), Sichkar, S., Vasylieva-Khalatnykova, M. Justification of the professional image for the development of the educator’s professional image. – Journal of Entrepreneurship Education, Volume 23, Special Issue 1, 2020.

   Хлистун И. В., Сичкар С. А. Мовна мода як прояв демократизації мовлення в українському газетному тексті // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ имени Янки Купалы ; редкол.: Т. А. Пивоварчик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2020. – Ч. 2. – С. 236-245.

   Січкар С.А., Денисюк І.А. Лексикографічна інтерпретація поетичних тестів Тараса Шевченка // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, Одеса, 29-30 листопада 2019 – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019 – С. 36-40.

   Січкар С.А. Денисюк І.А. Мовотворчість Тараса Шевченка і сучасна діалектна лексикографія // Осінні наукові читання: ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Тернопіль, 27 листопада 2019. – Ч.2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С. 72-78.

   Січкар Світлана. Денисюк Ірина. Проблема кодифікації мовних одиниць творчої спадщини Тараса Шевченка // Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. Ред. О.Ю. Зелінська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2 (10). – С. 196-208.

   Посібники:

   РЕКЛАМА І PR: Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої  програми  Середня освіта (Українська мова і література). Уклад: кандидат філологічних наук, доцент Січкар С.А., старший викладач Денисюк І.А.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 203 c.

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (Синтаксис) : уклад. С.А.  Січкар, І.А. Денисюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 4. 57 c.

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (Морфологія) : уклад. С.А.  Січкар, І.А. Денисюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 3. 54 c.

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія) : уклад. С.А.  Січкар, І.А. Денисюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 1. 40 c.

   Сучасна українська мова з практикумом : навчальний посібник / уклад. Світлана Січкар, Ірина Денисюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 152 с.

   Науково-популярні публікації:

   Січкар С.А., Денисюк І.А. Тестові завдання для підготовки до ЗНО з української мови (Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія) // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : збірник наукових і науково-методичних матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 4. С. 95-135.

   Січкар С.А., Денисюк І.А. Проблеми вивчення явища уподібнення приголосних звуків при підготовці до ЗНО // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 85-90.

   Січкар Світлана, Денисюк Ірина Особливості індивідуального образотворення Тараса Шевченка // Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини : матеріали Регіонального науково-методичного семінару, Умань, 27 вересня 2019 р. / уклад. Н. І. Зарудняк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 85-92.

   Січкар С. А., Денисюк І. А. Проблеми вивчення явища спрощення в групах приголосних звуків при підготовці до ЗНО / Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В. І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С.62– 67.

   Січкар С. А. Лексика / С. А. Січкар // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / укладачі : І. Л. Шевчук (розділи I, II, Н. І. Зарудняк (розділ III). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 98– 109.

   Дата останньої зміни: 16 Жовтня, 2023