Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Діалектологічна практика

Мета діалектологічної практики – закріпити знання з української діалектології, набуті на лекційних, практичних та лабораторних заняттях; ознайомитися з живим говірковим мовленням; зібрати відповідні діалектні матеріали для подальших діалектологічних студій, класифікувати та лінгвістично пояснювати їх.

Завдання діалектологічної практики:

навчальне: поглибити й розширити знання з української діалектології;

 наукове: виробити навики науково-дослідної роботи у процесі збирання й вивчення українського діалектного мовлення; виробити навички об’єктивної фіксації діалектного мовлення з наступною їх систематизацією і класифікацією;

виховне: виховувати у студентів любов до рідного краю, до мови, звичаїв, обрядів свого народу;

професійне: виявити принципові відмінності діалектної мови від літературної; сформувати у студентів-філологів навики виявлення впливу діалектного оточення на усне і писемне мовлення;

прагматичне: зібрати науково достовірні матеріали для подальших діалектологічних студій.

Діалектологічна практика здійснюється експедиційним методом дослідження, який передбачає виїзд студентів на чолі з керівником практики у населені пункти Східного Поділля (західні райони Черкаської та Кіровоградської областей, східні – Вінницької, південно-західні Київської, північно-східні Одеської і північно-західні Миколаївської областей) та проведення там польової діалектичної роботи.

09.06.2013