Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Ваш email (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  Скринька довіри

   Ваше ім'я (обов'язково)

   Тема

   Email

   Ваше повідомлення

   uk Українська

   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Зв`язок з адміністратором

   Написати

   Скринька довіри

   Написати нам Тел. (04744)4-04-38

   Відео про факультет

   Переглянути

   Реєстрація вступників

   Заповнити форму

   Якість освіти

   Перейти

    

   Новини факультету

   Фахова практика з польської мови як важливий складник практичної підготовки майбутніх учителів-філологів

   Особливе місце в системі професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога займає фахова практика. І це цілком закономірно, оскільки формування професійних якостей філолога-полоніста  важко уявити без чіткої і глибоко продуманої системи практичної підготовки. Фахова практика є складовою частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного  ступеня «бакалавр». Навчальна (фахова) практика передбачена навчальним планом Освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література. […]

   Програми академічної мобільності

   Факультет філології та журналістики УДПУ імені Павла Тичини активно працює над реалізацією наукового та навчального потенціалу в рамках реалізації програм з академічної мобільності. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення реалізації права на академічну мобільність регламентуються (визначаються) наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини від 01 лютого 2022 р. № 80 о/д «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками […]

   «Зарубіжна література» – це цікаво та перспективно

    «Зарубіжна література» – предмет надзвичайно важливий і потрібний. Він сприяє формуванню особистості, виробленню в учнів естетичного смаку, усвідомленню місця національних культурних надбань серед надбань інших народів і культур. Вивчення літератури передбачає не тільки залучення учнів до читання різноманітних творів і активізацію читацької діяльності, а й проникнення у природу художнього твору, розуміння особливостей та функцій поетичного […]

   ЧАСОПИС СХІДНОПОДІЛЬСЬКОГО ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОГО ЦЕНТРУ – ГІДНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЧІВ

     Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центру в цьому році виповнюється 18, а його дітищу – часопису – 11! Первинно Центр працював за трьома напрямами (ономастики, історії мови, діалектології), презентуючи результати польових експедицій, роботи з різними в часі і просторі джерелами у двох збірниках – «Ономастичні етюди» та «Діалектологічні студії», високо оцінених науковою спільнотою України. Потім було […]

   Запрошуємо на навчання за освітньо-науковою програмою «Філологія. Українська мова та література» другого (магістерського) рівня вищої освіти

   Програма 035.01 «Філологія. Українська мова та література» покликана підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця у галузі філології та методики навчання української мови та літератури, котрий спроможний здійснювати філологічні дослідження, пов’язані з   аналізом, творенням (зокрема перекладом), оцінюванням  письмових та усних текстів, організацією успішної комунікації, і здатний викладати мовознавчі й літературознавчі дисципліни у закладах вищої освіти. Родзинкою програми є […]

   Освітня програма «Середня освіта (Українська мова і література). Літературне редагування» для ОС «магістр»

   Здобуття магістерського освітнього рівня – то важлива сходинка для кожного, хто прагне відкрити  для себе нові можливості, підвищити конкурентоспроможність на профільному ринку праці, бо дає змогу вибудовувати власну освітню траєкторію, удосконалити фахові навички. До послуг здобувачів в Уманському державному педагогічному університеті просторі, затишні та пристосовані до ефективного освітнього процесу аудиторії, комп’ютерні класи і лабораторії, а […]

   Вперше відзначаємо День Української Державності

   Делегація у складі заступника декана з виховної роботи Наталії Осіпенко, завідувача кафедри прикладної лінгвістики та журналістики, професора Наталії Цимбал, доцента кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Валентини Гончарук, доцента кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Олександра Черевченка взяли участь у загальноміських заходах щодо відзначення Дня Української Державності. 24 серпня 2021 року Президент України […]

   Наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність»

   Духовна академія університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно з Інститутом міжнародної академічної і наукової співпраці (IIASC) надали українським освітянам можливість участі в програмі онлайн-стажування, метою якого є ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності. Таке стажування на факультеті філології та журналістики пройшли доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови […]

   ПРОДОВЖУЙ НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))»

   Якщо ти здобув освітній ступінь «Бакалавр» і прагнеш продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, тебе цікавлять питання української / англійської мови і літератури, бажаєш навчати мов інших, хочеш зрозуміти особливості сучасного літературного процесу, набути практичних умінь перекладу, запрошуємо на навчання за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))» […]