Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Довідник учасників освітнього процесу

   Нормативні положення університету

   Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в УДПУ

   Концепція вивчення ІМ в УДПУ імені Павла Тичини

   Положенння про контроль та оцінювання навчальних досягнень ЗВО в УДПУ

   Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ (Нова редакція)

   Положення про організацію освітнього процесу

   Положення про організацію практик

   Положення про освітні програми (Нова редакція)

   Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

   Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці в УДПУ

   Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (Нова редакція)

   Положення про самостійну роботу ЗВО

   Порядок визнання результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті

   Положення про команду соціально-психологічного супроводу студента з особливими освітніми потребами

   Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

   Положення про порядок проведення конкурсного відбору

   Положення про запобiгання та виявлення академiчного плагiату в УДПУ (Нова редакція)

   Положення про встановлення надбавок, доплат, премій працівникам УДПУ ім. П.Тичини

   Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

   ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

   Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

   Положення про видачу диплома з відзнакою

   Положення про курсові роботи в УДПУ (Нова редакція)

   Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

   Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

   Положення про систему рейтингової оцінки діяльності НПП

    

   15.12.2021