Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Наукове фольклорне товариство імені Хрисанфа Ящуржинського

   Наукове фольклорне товариство імені Хрисанфа Ящуржинського створене у 1997 році.

   Керівник товариства – кандидат педагогічних наук, професор, керівник науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі», завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Наталія Петрівна Сивачук.

   Із перших днів існування фольклорне товариство об’єднало здібних, творчих, талановитих здобувачів вищої освіти І–ІV курсів факультету філології та журналістики.

   Провідна мета товариства – дослідження особливостей фольклору історичної Уманщини та стану його побутування у наш час.

   Здобувачі вищої освіти здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

   • Умань і Уманщина у дослідженнях фольклористів, етнографів, істориків ХІХ – початку ХХІ століть;
   • українізація освіти 20-х–30-х років ХХ – початку ХХІ ст.;
   • семантика старовинних вишитих рушників історичної Уманщини;
   • регіональні особливості духовної та матеріальної культури українців.

   В основу студентської науково-дослідної роботи покладено експедиційний метод, який передбачає збирання і записування автентичного фольклору та етнографічних відомостей під час експедицій у села історичної Уманщини. Здійснюючи фольклорно-етнографічні дослідження, здобувачі вищої освіти успішно оволодівають методикою науково-дослідницької роботи. У результаті пошукової українознавчої роботи вони визначають рівень фольклорної пам’яті респондентів, ареал поширення різних жанрів фольклору, проводять систематизацію та каталогізацію явищ духовної та матеріальної культури.

   За матеріалами експедиційних досліджень здобувачі вищої освіти виконують наукові роботи, пишуть тези та статті, беруть участь у наукових заходах різного рівня. У такий спосіб учасники наукового фольклорного товариства виконують важливу справу зі збереження самобутності української культури, фольклору, звичаїв і традицій нашого регіону.

    

   Дата останньої зміни: 27 Жовтня, 2022