Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

   Історія кафедри

   1994 р. – кафедра української філології;

   1997 р. – кафедра української літератури та народознавства;

   2004 р – кафедра української літератури, народознавства та риторики;

   2005 р. – відбувся поділ на 2 кафедри: української літератури і українознавства та риторики;

   2007 р. – кафедра української літератури та українознавства.

   З вересня 2014 року кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання.

   Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент Бондаренко Г.Л., канд. пед. наук, доцент Новаківська Л. В.

   Сивачук Наталія Петрівна

   Сивачук Наталія Петрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Йовенко Лариса Іванівна

   Йовенко Лариса Іванівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Новаківська Людмила Володимирівна

   Новаківська Людмила Володимирівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Гончарук Валентина Анатоліївна

   Гончарук Валентина Анатоліївна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Лопушан Тетяна Володимирівна

   Лопушан Тетяна Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Павленко Марина Степанівна

   Павленко Марина Степанівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Пархета Любов Петрівна

   Пархета Любов Петрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Санівський Олександр Михайлович

   Санівський Олександр Михайлович

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Осіпенко Наталія Сергіївна

   Осіпенко Наталія Сергіївна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Циганок Оксана Олександрівна

   Циганок Оксана Олександрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Кириченко Віта Григорівна

   Кириченко Віта Григорівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Денисюк Оксана Юріївна

   Денисюк Оксана Юріївна

   Посада: старший викладач кафедри

   Детальніше
   Зарудняк Наталя Іванівна

   Зарудняк Наталя Іванівна

   Посада: старший викладач

   Детальніше
   Сєтраков Назар Сергійович

   Сєтраков Назар Сергійович

   Посада: старший лаборант

   Детальніше

   Освітня діяльність

   Кафедра відповідає за реалізацію бакалаврської освітньої програми:

   Середня освіта (Українська мова ілітература. Мова і література (англійська))
   Освітні компоненти програми

   ОК 01 Українознавство_ історія, культура, громадянство

   ОК 02 Країнознавство Великобританії

   ОК 03 Медійна та інформаційно-цифрова грамотність

   ОК 04 Загальна та вікова психологія

   ОК 05 Педагогіка

   ОК 06 Організація безпечного освітнього середовища

   ОК 07 Науково-критичне письмо

   ОК 08 Вступ до мовознавства та літературознавства

   ОК 09 Історія та діалектологія української мови

   ОК 10 Сучасна українська літературна мова

   ОК 11 Стилістика української мови

   ОК 12 Методика навчання української мови

   ОК 13 Український фольклор

   ОК 14 Історія української літератури

   ОК 15 Дитяча література

   ОК 16 Методика навчання української літератури

   ОК 17 Практичний курс англійської мови

   ОК 18 Теоретичний курс англійської мови

   ОК 19 Історія англійської мови

   ОК 20 Методика навчання англійської мови

   ОК 21 Історія зарубіжної літератури

   ОК 22 Методика навчання зарубіжної літератури

   ОК 23 Методика навчання мовно-літератрної галузі для дітей з особливими освітніми програмами

   ОК 27 Фізичне виховання

   Наскрізна програма практики

   Кафедра відповідає за реалізацію магістерських освітніх програм:

   ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))
   Наскрізна програма практики

   Основні завдання кафедри:

   • Підготовка висококваліфікованого учителя-словесника нової генерації.
   • Здійснення виховної роботи зі студентами в напрямку реалізації концепції національного виховання.
   • Реалізація кафедральних науково-дослідних тем «Українська література як духовно-культурний універсум інтелектуального життя нації» та «Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови і літератури на основі етнокультурних традицій українців».
   • Здійснення досліджень в контакті з іншими науковими закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів.
   • Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

   Науково-дослідницька діяльність

   Колектив кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання постійно займається проблемою підвищення рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє детально розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів на 2019–2020  р.р., згідно якого усі викладачі проходять стажування в провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри української літератури та українознавства і здійснювати підготовку вчителів на високому професійному рівні.

   Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців». Тема дослідження зареєстрована в УкрІНТЕІ (реєстраційний номер 0111U007555, супровідний лист № 1445/01 від 21.09.2011 р.).

   Тематика курсових робіт на 2023-2024 н.р.

   Тематика кваліфікаційних робіт 2023-2024 н.р.

   Виховна діяльність

   Виховна діяльність кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання спрямовується на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, навичок і звичок, поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

   Методичні рекомендації з написання курсових робіт

   Методичні рекомендації з написання випускних кваліфікаційних робіт

   Методичні рекомендації з написання курсових та кваліфікаційних робіт з методики навчання української літератури

   Методичні вказівки до виконання, захисту та оцінювання курсових робіт з української літератури (2023 р.)

   Видавнича-діяльність-кафедри-у-2021-2022

   Академічна доброчесність: загальні правила цитування та посилання за ДСТУ 8302:2015

   Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

   Підручники, посібники

   Підручники, посібники

   Підручники, посібники

   Контактна інформація

   Адреса:кімн. 314, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
   Тел.: (04744) 3-05-88 – української літератури, українознавства та методик їх навчання
   Е-mail: kulumn@udpu.edu.ua

   Графік чергування у гуртожтку 2023-2024

   Графік-консультацій 2023-2024

    

   Дата останньої зміни: 17 Червня, 2024