Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Зарудняк Наталя Іванівна

   Зарудняк Наталя Іванівна

   Посада: старший викладач

   Освіта:

   1998–2004 – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1990–1995 – Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-х річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Українська мова і література» (диплом  ЛЕ № 006249  від 29 червня 1995 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Історія української літератури», «Методика навчання української літератури», «Літературне краєзнавство».

    Сфера наукових інтересівлітература української діаспори, література кінця ХІХ – початку ХХ століть, література першої половини ХХ століття, література Уманщини.  

   Є автором наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Керівник студентського наукового гуртка «Літературне краєзнавство».

   Підготувала переможця ІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Данилко Д., диплом ІІ ступеня, 2021 р.); Зарудняк Марина Сергіївна (43 гр.) стала дипломанткою VII Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича, нагороджена Дипломом ІІ ступеня в номінації «Добірки. Проза», Львів, 2023 р.; посіла ІІ місце в ІІ Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі імені Олени Теліги “Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив…” у номінації “Проза”, Вінниця, 2024 р.; стала дипломанткою в Конкурсі молодих літераторів (ІІ місце) у номінації “Проза”, Умань, 2024 р.; Поліщук Анастасія Сергіївна виборола ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України», м. Черкаси. Тема: «Своєрідність українських міфологічних образів у творчому доробку Дари Корній», 2021 р.

     Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2023 – СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації СП 35830447/2622-23 від 17 листопада 2023 р., Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (180 годин / 6 кредитів ЕСТS) за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» з 18 квітня по 17 листопада 2023 року. Захистила випускну роботу на тему: «Використання інноваційних технологій у практиці викладання навчальних курсів «Історія української літератури» та «Методика навчання української літератури» у вищій школі».

   2023 – Сертифікат No 047/17.11.2023 взяла участь у короткостроковій онлайн-програмі підвищення кваліфікації за темою “Природа та еволюція феномена авторитету: від античності до постмодерної сучасності” (викладач – професор Тетяна Новаченко), 6 академічних годин (0,2 кредити ЄКТС).

   2023 – Сертифікат NoGDTfE-06-П-01410, січень, завершили навчання за поглибленим рівнем курсу “Цифрові інструменти Google для освіти“.

   2022 – Сертифікат № 97 від 16 вересня 2022 р. Пройшла дистанційне закордонне стажування у Білостоцькому університеті (Факультет наук про освіту, Республіка Польща) за програмою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (180 годин / 6 кредитів ЕСТS). Як підсумок проходження стажування було оформлено есе «Зміни в сучасному університеті: виклики сьогодення та тенденції розвитку (з досвіду роботи кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання)».

   2022 – Пройшла наукове стажування в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка з 17 жовтня по 25 листопада 2022 р., м. Кропивницький. Тема стажування: «Методичні аспекти викладання історії української літератури доби модернізму у ЗВО». Мета та завдання стажування: ознайомлення з організацією навчально-виховної, методичної та науково-дослідної роботи спрямованої на забезпечення викладання  предмету «Історія української літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ століття» на кафедрі української філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Результат: написання есе на тему з історії української літератури доби модернізму у ЗВО.

   2021 – СЕРТИФІКАТ № ADV-181035-PSI dated 26.11.2021. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM-ОСВІТА: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 18 жовтня – 26 листопада 2021 року, 6 кредитів ECTS (180 годин).

   2021 – СЕРТИФІКАТ №15GW-042. “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ” від 19 жовтня 2021 року, 30 академічних годин (1  кредит ECTS).

   2021 – СЕРТИФІКАТ  ПК №02125639/005228-21 від 03.12.2021.  «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі». Кількість годин: 30 год / 1 кредит ЄКТС.

   2021 – Сертифікат «Як подолати самотність за допомогою самореалізації».  1 година. Дата проведення – 16. 06.2021.

   2021 – Сертифікат «Як підтримати себе та близьку людину у важку хвилину». 1 година. Дата проведення – 23. 06.2021.

   2021 – Сертифікат «Слова та їх значення: що ми говоримо та як це розуміють літні люди». 1 година. Дата проведення – 25. 06.2021.

   2021 – Сертифікат «Секрети спілкування з людьми старшого покоління». 1 година. Дата проведення – 29. 06.2021.

    Нагороди: Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2024 р.), Подяка управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2021 р.) Подяка управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради (2021 р.), Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2021 р.).

   Публікації в наукових виданнях:

   Образи русалок у сюжеті «Лісової пісні» Лесі Українки: традиції і новаторство. / Зарудняк Н.І., Лопушан Т. В. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. №11(17) 2023. С. 181–194. http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/7774/7818

   Особливості використання фольклорного мотиву про зваблення дівчини в прозі Г. Квітки-Осно’яненка та новелістиці М. Хвильового. / Лопушан Т., Шевчук І., Зарудняк Н. Філологічний часопис. Умань, 2023. Вип. 1 (21). С. 149–158. http://fch.udpu.edu.ua/article/view/281377/14.pdf

   Ganna Polishchuk, Iryna, Khlystun, Natalia, Zarudniak, Oleksii, Mukoviz, Rostislav Motsyk, Olha Havrylenko, Oleksandr Kuchai. Providing the Practical Component of the Future Specialist with Multimedia Technologies in the Educational Process of Higher Education. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022. pp 714 – 720. http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220993.pdf (Web of Science)

   Образ письменника у романі О.Де «Червона рута». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2021. Вип. № 39  Т. 1. 2021. С.219–225с.

   Трагедії українців періоду ІІ Світової війни та повоєнного періоду (на матеріалі збірки О. Де «Під чужим небом»). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий дім «Гельветика». 2021. Т. 32 (71)  № 4. Частина 2. С. 238-243.

   Посібники, методичні вказівки:

   Філософія та методологія літературознавчих досліджень : навчально-методичний посібник для магістрів філологічних спеціальностей / Лопушан Т. В. Зарудняк Н. І. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 142с. (Затверджено вченою радою факультету української філології (протокол «17 від 26.05.2021р.)

   Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття: навч.-метод. посіб. для студ. філол. спец. / Зарудняк Н. І., Лопушан Т. В.  Умань: Візаві, 2020. 287 с.

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (Література кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.): уклад. Н. І. Зарудняк. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020.  220 c.

   Літературне краєзнавство Уманщини: зб. наук. і навч.-методич. матеріалів / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Н. І. Зарудняк. Умань: Візаві, 2020. 119 с.

   Тестовий зошит для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (Усна народна творчість. Давня література) : уклад. Н. І. Зарудняк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  Вип. 1.  41c.

   Науково-популярні публікації:

   Гуманістична спрямованість, україноцентризм творчості Олега Бабія (на матеріалі збірки «Життя прожити – не поле перейти»). / Зарудняк Н. І., Пепчук О. Я. The XXIV International Scientific and Practical Conference «Modern technologies among us in the environment», June 17–19, 2024, Rome, Italy. P. 291–296. https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/06/MODERN-TECHNOLOGIES-AMONG-US-IN-THE-ENVIRONMENT.pdf

   Цикл Любові Бойчук “У літеплі слова”: мотиви, образи. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку:
   матеріали XLII-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Мілан (Італія): ВАДНД, 07 березня 2024 р. С. 135–138.  http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-42.pdf

   Інна Снігур як представниця «першої хвилі літераторів» факультету філології та журналістики УДПУ. The 15th International scientific and practical conference “Distance education as the main problem of young people” (December 26 – 29, 2023) Madrid, Spain. International Science Group. 2023. P. 227–230. https://isg-konf.com/uk/distance-education-as-the-main-problem-of-young-people/

   Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»: образи русалок. / Зарудняк Н. І., Плахотна С. В. Гуманітарна освіта: школа-коледж-університет : збірник наук. і навч.-метод. матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. Вип. 1. С.120-126.

   Художній світ збірки Любові Бойчук «Подарунок від бабусі». The ХХXIV International Scientific and Practical Conference «Problems of the development of modern science», August 30–September 02, 2022, Madrid, Spain. Р. 248–252. https://isg-konf.com/uk/problems-of-the-development-of-modern-science/

   Збірка Василя Денисюка «Alea iacta est»: тематична палітра. The ХХXV International Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06–09, 2022, Paris, France. P. 298–302. https://isg-konf.com/uk/science-development-and-the-latest-development-trends/

   «НІЧ У ПАЛАЦІ СУЛТАНА МАХМЕТА» ОЛЕКСАНДЕРА ДЕ: ІСТОРІЯ ВРУЧЕННЯ ЛЕГЕНДАРНОГО «ЛИСТА ЗАПОРОЖЦІВ ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ»/Зарудняк Н.І. V Конгрес сходознавців: Збірник матеріалів м. Київ, 9–10 грудня 2021 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. – 260 с. (С.185-189).  http://oriental.vernadskyjournals.in.ua/2021_Konhres_skhodoznavtsiv.

   Шпаргалка до вивчення новели «Іntermezzo» Михайла Коцюбинського. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. С. 161–169.

   Тренувальні тести до теми «Іван Якович Франко». / Зарудняк Н. І., Однокінний В. Ю.  Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. С. 169–210.

   ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEAM-ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ // STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 жовтня – 26 листопада 2021 . С. 81 – 83.

   Образ матері у творі О. Де «За сином». // Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку: ХХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф : тези доповідей, Запоріжжя, 4 листопада 2019 р. Ч. 2. Дніпро: ГО «НОК», 2019. С. 24–27.

   Образ Зої Жмут у новелі Ольги Кобилянської «Вовчиха». // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 8–9 листопада 2019 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 97–100.

   Місце прози О. Де в українському письменстві. // Осінні наукові читання: 23-тя міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: тези доповідей, Тернопіль, 27 листопада 2019 р. Дніпро: ГО «Наука та освіта без кордонів», 2019.  С.62-67.

   Відтворення трагедії України ХХ століття у нарисі О. Де «S.O.S.». // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: міжнар. наук. – практ. конф.: тези доповідей: м. Одеса, 29 – 30 листопада 2019 р.. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень».  2019.  C. 23–26.

   Кілька штрихів до «кохання» у збірці О. Де  «Під чужим небом». Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали  регіон. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. С. 27–29.

   Студентські публікації (керівник):

   Зарудняк М. С. Про страх по-дитячому (на матеріалі оповідання «Єдиноріг» О. Лущевської). Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XLI-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Анкара (Туреччина): ГО «ВАДНД», 07 лютого 2024 р. С. 203–208. http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-41.pdf

   Данилко Д. В., Бровченко В. В. Поезія Василя Денисюка крізь постмодерні окуляри. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XLI-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Анкара (Туреччина): ГО «ВАДНД», 07 лютого 2024 р. С. 179–183. http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-41.pdf

   Зарудняк М. С. Образи русалок у творчості Олександера Де (Барчука) та Лесі Українки: порівняльний аспект. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку:  матеріали XL-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є. О. Романенка. м. Салоніки (Греція): ГО «ВАДНД», 07 січня 2024 р. С. 131–136. http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-40.pdf

   Гуменюк К. Р., Однокінний В. Ю. Пейзажна лірика у збірках Василя Денисюка «Amantes – Amentes» та «Alea iacta est». Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XL-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є. О. Романенка. м. Салоніки (Греція): ГО «ВАДНД», 07 січня 2024 р. С. 117–124.  http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-40.pdf

   Дудар Н І. Міфологічні персонажі у драмі-феєрії Лесі України “Лісова пісня”.  Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XL-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є. О. Романенка. м. Салоніки (Греція): ГО «ВАДНД», 07 січня 2024 р. С. 125–130.  http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-40.pdf

   Дячок А. Кольоративи в поетичній картині світу Василя Денисюка (на матеріалі збірок «Amantes – amentes» та «Alea iacta est». The 3rd International scientific and practical conference “Problems of creating scientific ideas about world development” (October 03 – 06, 2023) Ottawa, Canada. International Science Group. 2023. 168-172. https://isg-konf.com/uk/problems-of-creating-scientific-ideas-about-world-development/

   Плахотна С. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»: образ матері. Наука. Освіта. Молодь. Умань, 2023. С. 269–272. https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2023/1/148.pdf

   Данилко Д. Роль фауни у циклі «Райдуга» збірки Любові Бойчук «Подарунок від бабусі». The ХХXV International Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06 – 09, 2022, Paris, France. P. 295–297. (кер. – Зарудняк Н. І.). https://isg-konf.com/uk/science-development-and-the-latest-development-trends/

   Гуменюк К. Р. Виховання любові до праці у дітей засобами художнього слова (на матеріалі збірки Любові Бойчук «Подарунок від бабусі»). The ХХXVI International Scientific and Practical Conference «The main prospects for the development of science in modern life», September 13–16, 2022, Warsaw, Poland. P. 218–220. (кер. – Зарудняк Н. І.). XXXVI Міжнародна науково-практична конференція «The main prospects for the development of science in modern life», 13-16 вересня 2022 р., Варшава, Польща – International Science Group (isg-konf.com)

   Членство у редколегіях наукових журналів:

   Член редколегії збірника наукових і науково-методичних матеріалів «Гуманітарна освіта: школа-коледж-університет». Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. Вип. 1.

   Член редколегії збірника наукових і навчально-методичних матеріалів “Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури”. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017-2022 рр. Вип. 1-5.

   Член редколегії збірника матеріалів Регіонального науково-методичного семінару “Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини”. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 144 с.

   Член Громадської організації «Інноваційні обрії України» з 09.03.2023 р. по 31.12.2023 р. (протокол № 37 від 09.03.2023 р.); з 28.12.2023 по 31.12.2024 (протокол №46 від 28.12.2023 р., довідка №000133/01-21 від 28.12.2023 р.).

    

    

   Дата останньої зміни: 16 Червня, 2024