Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Кафедра української мови та методики її навчання

   Історія кафедри

   Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І. С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М. М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – проф. В. О. Коваль. З 2015 року завідувач кафедри доц. В. В. Розгон.

   Склад кафедри

   Розгон Валентина Володимирівна

   Розгон Валентина Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: завідувач кафедри

   Детальніше
   Коваль Валентина Олександрівна

   Коваль Валентина Олександрівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Григоренко Тетяна Володимирівна

   Григоренко Тетяна Володимирівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Тищенко Тетяна Миколаївна

   Тищенко Тетяна Миколаївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: професор кафедри

   Детальніше
   Гонца Ірина Семенівна

   Гонца Ірина Семенівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Дуденко Олена Володимирівна

   Дуденко Олена Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Коломієць Інна Іванівна

   Коломієць Інна Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Комарова Зоя Іванівна

   Комарова Зоя Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   Детальніше
   Лукіянчук Інна Володимирівна

   Лукіянчук Інна Володимирівна

   Посада: викладач кафедри

   Детальніше

   Слободянюк Діана Андріївна

   Посада: старший лаборант

   Детальніше

   Освітня діяльність

   Кафедра відповідає за реалізацію бакалаврських освітніх програм:

   Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))
   Освітні компоненти програми

   ОК 01 Українознавство_історія, культура, громадянство

   ОК 02 Країнознавство Польщі

   ОК 03 Медійна та інформаційно-цифрова грамотність

   ОК 04 Загальна та вікова психологія

   ОК 05 Педагогіка

   ОК 06 Організація безпечного освітнього середовища

   ОК 07 Науково-критичне письмо

   ОК 08 Вступ до мовознавства та літературознавства

   ОК 09 Історія та діалектологія української мови

   ОК 10 Сучасна українська літературна мова

   ОК 11 Стилістика української мови

   ОК 12 Методика навчання української мови

   ОК 13 Український фольклор

   ОК 14 Історія української літератури

   ОК 15 Дитяча література

   ОК 16 Методика навчання української літератури

   ОК 17 Іноземна мова

   ОК 18 Практичний курс польської мови

   ОК 19 Теоретичний курс польської мови

   ОК 20 Методика навчання польської мови

   ОК 21 Історія зарубіжної літератури

   ОК 22 Методика навчання зарубіжної літератури

   ОК 23 Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі для дітей з особливими освітніми потребами

   ОК 27 Фізичне виховання

   Наскрізна програма практики

   Кафедра відповідає за реалізацію магістерських освітніх програм:

   ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))
   Наскрізна програма практики

   Кафедра відповідає за реалізацію програми підготовки доктора філософії

   Наукова діяльність

   Викладачі кафедри працюють над науковою тематикою філологічного спрямування «Лексика і граматика в синхронії та діахронії» (01.16 –12.20; 0116 U 000113; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зелінська Оксана Юріївна. Кафедра української мови та методики її навчання  співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми навчальними закладами регіону. Функціонують Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, проблемні групи.

   Щороку кафедра організовує Всеукраїнську науково-практичну конференцію із міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» та Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики»; здійснює видавництво збірників наукових праць студентів «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики» та «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру».

   Тематика курсових робіт на 2023-2024 н.р.

   Тематика випускних  кваліфікаційних робіт на 2023-2024 н.р.

   Курсова робота з української мови та методики її навчання Методичні рекомендації 2024

   Наукова робота з української мови та методики її навчання (2014 р.) 

   Академічна доброчесність: загальні правила цитування та посилання за ДСТУ 8302:2015

   Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

   Підручники, посібники

   Контактна інформація

   Адреса: кім. 304, вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., 20308

   Email: kummn@udpu.edu.ua

   Посилання на профіль кафедри української мови та методики її навчання у Google Scholar

    

   Дата останньої зміни: 17 Червня, 2024