Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  Кафедра української мови та методики її навчання

  Історія кафедри

  Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І.С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Коваль Валентина Олександрівна. З 2015 року завідувач кафедри доцент В. В. Розгон.

  Склад кафедри:

  Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор

  Березовська Ганна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Григоренко Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри

  Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент

  Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Жила Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор

  Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент

  Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри

  Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри

  Шиманська Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент

  Лукіянчук Інна Володимирівна – викладач

  Бойко Марина Володимирівна – старший лаборант

  Мехтюк Інна Сергіївна – лаборант

  фуф удпу
   

  Дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:

  • Вступ до мовознавства
  • Вступ до психолінгвістики
  • Діалектологія української та польської мов
  • Етнолінгвістика
  • Загальне мовознавство
  • ІКТ за професійним спрямуванням
  • Історична граматика та історія української мови
  • Історична граматика української мови
  • Історична граматика української та польської мов
  • Історія українського мовознавства
  • Історія української мови
  • ІТ у філологічних дослідженнях та освіті
  • Контрастивний курс української мови
  • Контрастивний курс історичної граматики української мови
  • Культура мовлення та науково-критичне письмо
  • Лінгвістичний аналіз художнього тексту
  • Лінгвістичний розбір
  • Медіаграмотність
  • Методика навчання української мови
  • Методика навчання української мови (базовий рівень)
  • Методика навчання української мови (профільний рівень)
  • Методологія сучасних лінгвістичних досліджень
  • Науково-критичне письмо
  • Ономастико-діалектологічні студії
  • Практикум з методики навчання української мови
  • Практикум з української мови
  • Психолінгвістика
  • Старослов’янська мова
  • Стилістика української мови
  • Сучасна українська літературна мова
  • Сучасна українська літературна мова (Граматика(Морфологія))
  • Сучасна українська літературна мова (Лексикологія і фразеологія. Морфеміка і словотвір)
  • Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)
  • Сучасна українська літературна мова (Фонетика і фонологія)
  • Сучасні інформаційні технології в галузі філології
  • Текстознавство
  • Теорія і практика мовного впливу
  • Технології навчання у галузі мовної освіти
  • Технології сучасного уроку з української мови
  • Українська діалектологія
  • Українська наукова мова
  • Українська ономастика
  • Функціональна лінгвістика
  • Функціональна стилістика (ФІМ)

  Навчальна діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін, формують загальні та фахові компетентності, здійснюють керівництво педагогічною і діалектологічною практиками; керують написанням курсових, кваліфікаційних та студентських наукових робіт, у яких висвітлюють новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію лінгвістичних явищ, форми і методи вивчення української мови у закладах вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладах.

  Наукова діяльність

  Викладачі кафедри працюють над науковою тематикою філологічного спрямування «Лексика і граматика в синхронії та діахронії» (01.16 –12.20; 0116 U 000113; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зелінська Оксана Юріївна. Кафедра української мови та методики її навчання  співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми навчальними закладами регіону. Функціонують Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, проблемні групи.

  Щороку кафедра організовує Всеукраїнську науково-практичну конференцію із міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» та Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики»; здійснює видавництво збірників наукових праць студентів «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики» та «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру».

   

  Викладачі кафедри української мови та методики її навчання  брали участь у таких міжнародних та всеукраїнських конференціях:

  Перша міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (Умань, 7–8 жовтня 2020 р.)

  Шоста міжнародна науково-практична конференція «модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 8–9 жовтня 2020 р.)

  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» (Хмельницький, 19 березня 2021 р.)

  VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір»   (Миколаїв, 15-16 квітня 2021р.)

  V Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи», (Волинський національний університет імені Лесі Українки)  (Луцьк, 24-26 червня 2021р.)

  Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною участю «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ» (Мелітополь,  27 березня 2020 року)

  Інтернет-конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (Умань, 2020 р.)

  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 26-27 листопада 2020 р.)

  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українознавча пошуково-дослідницька робота в контексті викликів сьогодення» (Умань, 1 лютого, 2021 р.)

  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність» (Хмельницький, 19 лютого 2021 р.)

  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ» (Умань, 22 квітня 2021 р.)

  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори» (Вінниця, 14-15 жовтня 2021 р.)

   

  Виховна робота

  У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури тощо.

  Видавнича діяльність

  Науково-методична робота

  Методичні видання (методичні рекомендації)

  Підручники, посібники

  Консультативні пункти 

  Контактна інформація

  Адреса: кім. 304, вул. Садова 24, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра української мови

  Email: ukrmova.metod@ukr.net

  Посилання на профіль кафедри української мови та методики її навчання у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WdNLS54AAAAJ

  № п/п ПІБ викладача Посилання на профіль у Google Academy
  1. Коваль В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=r2ssrEAAAAAJ&hl=ru
  2. Розгон В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=wAIwl9wAAAAJ&hl=ru
  3. Березовська Г.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?user=gX-gihYAAAAJ&hl=ru
  4. Гонца І. С. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Iub-fgsAAAAJ&hl=ru
  5. Григоренко Т.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vOXphsgAAAAJ&hl=ru
  6. Денисюк В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FpPdnoIAAAAJ&hl=ru
  7. Дуденко О.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=LBr5VTkAAAAJ&hl=ru
  8. Жила Т.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-xYxTcAAAAJ&hl=ru
  9. Зелінська О.Ю. https://scholar.google.com.ua/citations?user=QbwDFd4AAAAJ&hl=ru
  10. Коломієць І.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=DK2-Ue0AAAAJ&hl=ru
  11. Комарова З.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VvFWF7YAAAAJ&hl=ru
  12. Маслюк К.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=x1Z_IjcAAAAJ&hl=ru
  13. Молодичук О.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VjWzIqEAAAAJ&hl=ru
  14. Тищенко Т.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=asZfNhkAAAAJ&hl=ru
  15. Шиманська В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=HqhR43QAAAAJ&hl=ru&oi=ao

  Електронні адреси викладачів:

  1. Коваль Валентина Олександрівна – ukr_filolog@ukr.net
  2. Березовська Ганна Григорівна – berezovskaag@gmail.com
  3. Гонца Ірина Семенівна – vitek161278@i.ua
  4. Григоренко Тетяна Володимирівна – tetyana.hryhorenko@udpu.edu.ua
  5. Денисюк Василь Вікторович – dvv2812@ukr.net
  6. Дуденко Олена Володимирівна – nusik2009@meta.ua
  7. Жила Тетяна Іванівна – tzhila1407@ukr.net
  8. Зелінська Оксана Юріївна – zelinska67@ukr.net
  9. Коломієць Інна Іванівна – innaosvita@mail.ua
  10. Комарова Зоя Іванівна – komarova_zoya@ukr.net
  11. Маслюк Катерина Анатоліївна – katywa89@gmail.com
  12. Молодичук Ольга Андріївна – moa2608@ukr.net
  13. Розгон Валентина Володимирівна – rozgonval@ukr.net
  14. Тищенко Тетяна Миколаївна – ttm1609@ukr.net
  15. Шиманська Вікторія Олегівна – vishuma@ukr.net
  16. Лукіянчук Інна Володимирівна – inna.lukiianchuk@ukr.net

  Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2021