Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Тищенко Тетяна Миколаївна

   Тищенко Тетяна Миколаївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: професор кафедри

   2005 – доцент кафедри української мови (атестат доцента ДЦ № 010941  від 21 квітня 2005 р.).

   2003 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос» (диплом ДК № 019918 від 2 липня 2003 р.).

   Освіта:

   2016–2018 – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Філологія», спеціалізацією «035.03 слов’янські мови (переклад включно)»; професійна кваліфікація «Філолог. Викладач польської мови та літератури, української мови і літератури. Перекладач» (Диплом магістра з відзнакою М18 № 127921 від 31 грудня 2018 р.).

   1997–2001 – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1984–1988 – Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-х річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Українська мова і література» (диплом з відзнакою Б-1 № 593742 від 27 червня 1988 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Старослов’янська мова», «Науково-критичне письмо», «Регіональне лінгвокраєзнавство», «Українська діалектологія».

    Сфера наукових інтересів: українська діалектологія, діалектна лексикографія, лінгвогеографія, регіональна ономастика.  

   Член мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні (посвідчення № 3598 від 18 квітня 2022 р.).

   Науковий керівник чотирьох захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова: Г. Г. Березовська (2011 р.), Л. Б. Поліщук (2015 р.), О. П. Оскирко (2019 р.), О. І. Сьоміна  (2020 р.).

   Член редколегії наукових видань: «Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (Умань), «Філологічний часопис» (Умань), «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця, із 2011 р.).

   Головний редактор щорічника «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру».

   Рецензент збірників наукових праць «Лінгвістика» (Луганськ-Старобільськ), «Вісник Житомирського університету» (Житомир).

   Постійний рецензент закордонного міжнародного видання «Językoznawstwo» (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),  збірників статей «Студентські лінгвістичні студії» (Житомир, із 2011 р.), «Подільська регіональна лексикологія : стан та перспективи» (Вінниця, із 2018 р.).

   Керівник студентського наукового товариства імені А. Ю. Кримського (із 2022 р.), Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру (2006–2022 рр.), Регіонального центру МАН (2016–2022 рр.), держбюджетного  наукового проєкту «Комплексне дослідження говірок подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя» (2007–2010 рр.),

   Підготувала студентів-переможців ІІІ Регіонального конкурсу наукових робіт із лінгвокраєзнавства (Хмельницький, 2016 р.); Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із діалектології (Донецьк, 2016 р.); Всеукраїнської олімпіади з української мови для студентів неспеціальних факультетів (Харків, 2016 р.); Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Черкаси, 2017–2018 рр., 2020 р.; Київ, 2018–2019 рр.); Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Соловей співає….» (Кропивницький, 2020 р.).

   Є автором багатьох наукових праць, розділів у колективних монографіях, укладачем навчально-методичних посібників, словників, бібліографічних покажчиків та описів.

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – ГО «Українська гуманітарна платформа», навчання у проєкті «Єдині» (6 академічних годин), кваліфікація: модератор розмовних клубів – сертифікат № 2020000101 від 15.09.2022 р.

   2022 – Академія цифрового розвитку, навчальний курс «Цифрові інструменти Google для освіти» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ЕСТS) – сертифікат № GDTfE-01-15346 від 8 серпня 2022 року.

   2019 – Варшавський університет (NAWA, Польща, Варшава, 01.11.2019 р. – 31.12.2019 р.); виконання індивідуального проєкту «Словник полонізмів у східноподільських говірках» (довідка від 30 грудня 2019 р.).

   Стаж роботи в закладах ЗСО:

   1988–1994 – учитель української мови та літератури ЗОШ № 5 міста Умані.

   19921994 – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 5 міста Умані.

   Зв’язок із закладами ЗСО:

   Керівник Регіонального центру МАН в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2016–2022 рр.).

   Підготувала переможців ІІ етапу конкурсу-захисту учнівських наукових робіт учасниками МАН: Мала К. (2016 р., ІІ місце), Коваленко К. (2017 р., ІІ місце), Степовик Н. (2018 р., ІІІ місце), Бортніченко В, Копил О. (2019 р., ІІІ місце,), Концеба А., Звєрєва А. (2020 р., ІІІ місце).

    Нагороди, подяки: нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 75683 від 10 листопада 2005 р.), «Жінка року–2005» в номінації «Жінка-науковець» (Уманська міська рада, 2006 р.);  Почесними грамотами Уманської міської ради (2007 р., 2014 р.), Уманської районної державної адміністрації (2015 р.); подяками управлінь освіти і науки Черкаської (2018 р., 2019 р.), Хмельницької (2013 р., 2015 р.), Кіровоградської (2020 р.) облдержадміністрацій, відділу освіти Уманської міської ради (2015–2022 рр.), КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (2018–2021 рр.), Подякою від ГО «Українська гуманітарна платформа» (22.09.2022 р.).

   Публікації в наукових виданнях:

   Світлини із сімейного архіву як джерело дослідження мовного оформлення весільного обряду / Тищенко Т., Ткачук Н. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2022. Вип. 1. С. 102–111.

   Аналітичні номінації в східноподільських говірках. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. Вип. 30. С. 43–49.

   Принципи укладання Словника східноподільських говірок. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2021. Вип. 2. С. 82–90.

   Синтаксична структура складнопідрядних речень у східноподільських говірках / Тищенко Т. М., Сьоміна О. І. Діалекти в синхронії та діахронії. Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2020. С. 235–245.

   Специфіка прийменникових сполучень із прийменником до в східноподільських говірках / Тищенко Т. М., Сьоміна О. І. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70), №1, 2020. С. 88–95.

   Лексико-семантичні паралелі східноподільських і середньополіських говірок. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний вісник з регіональних проблем. Вип. 31., Житомир, 2020. 75–82.

   Скарби українських говорів: тексти про борщ. Львів, 2019. С. 242–246, 247–248.

   Ергонімія міста Умані як відображення ментальності уманчан. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : Візаві, 2018. Вип. 1 (11). С. 112–118.

   Числівники у структурі складних номінацій у говірках східноподільського ареалу. Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 1 (9). С. 96–103.

   «Словник східноподільських говірок» як відображення номінаційних процесів у східноподільському ареалі української мови. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 96–103.

   Монографії:

   Номінація дитини в родильному обряді в східноподільських говірках. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. С. 165–236.

   Transitive patois of mid-upper-dnieper-podillya border . The phenomenon of transitivity in the Ukrainian language. 2019. С. 147–167.

   До визначення статусу говірок історичної Уманщини. Говірки історичної Уманщини і суміжних земель: монографія / за заг. ред. Тищенко Т. М. Умань, 2008. С. 67–80.

    Словники та бібліографічні видання:

   Матеріали до «Словника Східноподільських говірок». Село Городецьке / Тищенко Т. М., Березовська Г. Г., Зелінська О. Ю.,  Умань. ВПЦ «Візаві», 2021. 229 с.

   Східноподільський родильний обряд: лексикографічний і текстовий описи. Умань, 2014.

   Подільський говір: Бібліографічний покажчик / Уклад. : І. В. Гороф’янюк, Н. Д. Коваленко, Т. М. Тищенко. Вінниця, 2013. 141 с.

   Лексика бджільництва в говірках Східного Поділля. Умань, 2008. 88 с.

   Середньонаддніпрянський діалект (аналітико-бібліографічний огляд) / Мартинова Г. І., Тищенко Т. М., Щербина Т. В. Черкаси: Брама, 2007. 160 с.

    Посібники:

   Українська наукова мова : навч.-метод. посібн. Уклад. О. Зелінська, Т. Тищенко, Умань : ВПЦ Візаві, 2021. 193 с.

   Науково-критичне письмо : навч.-метод. посібн. Уклад. О. Зелінська, Т. Тищенко, Умань : ВПЦ Візаві, 2021. 165 с.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022